Dat 80 procent van de Nederlanders niet uit de EU wil stappen is het gevolg van bangmakerij, vindt PVV-lijsttrekker Marcel de Graaff. Zijn partij wil als enige van de gevestigde partijen uit de Euro en uit de Europese Unie.

"De EU is een gedrocht. Het begon ooit als handelszone, waar wij voor zijn, maar het wordt nu steeds meer een ondemocratische politieke unie." 

"80 procent van onze wetgeving wordt gedicteerd vanuit een Europese Commissie die door niks of niemand bij te sturen is."

Wat kunt u daar vanuit het Europees Parlement tegen doen?

"Er zijn verschillende EU-kritische delegaties uit allerlei landen. Die moeten een fractie gaan vormen. Als je zo'n fractie vormt krijg je meer invloed over de agenda en kun je je stem duidelijker laten horen om die wetgevingskraan dicht te kunnen draaien."

Jullie willen gaan samenwerken met het Franse Front National. Binnen die partij leven antisemitische sentimenten, bijvoorbeeld bij de vader van partijleider Marine Le Pen: Jean Marie Le Pen. 

"Wij zoeken samenwerking op de EU-critici agenda. Ook als daar een Jean Marie Le Pen bij zou zitten." 

Mogen ze binnen die constructie dan alles zeggen wat ze willen?

"Nee, want als het echte antisemieten zijn, zoals het Hongaarse Jobbik, dan willen we daar niet mee samenwerken."

Hebben jullie daar afspraken over met Front National?

"Nee, Front National wordt geleid door Marine Le Pen. En zij heeft uitdrukkelijk afstand genomen van antisemitisme."

Veel mensen vinden dat de macht van Brussel moet worden beperkt, maar slechts 20 procent wil uit de EU.

"Dat is het gevolg van bangmakerij door de pro-Europese elite, volgens mij. Je moet niet zomaar de oude schoenen weggooien voordat je iets nieuws hebt."

Jullie willen dat Nederland op eigen houtje verder gaat. Dat zal het voor exportland Nederland moeilijker maken om handel te drijven binnen Europa, zo blijkt ook uit het in opdracht van jullie uitgevoerde onderzoek.

"Netto is het resultaat positief. De economie zal groeien met 10 procent. Neem Zwitserland, geen onderdeel van de Europese Unie. Daar is de werkloosheid 2,9 procent. Bij ons meer dan het dubbele."

Zwitserland is minder afhankelijk van export.

"Als je uit de EU stapt heb je nog steeds een fantastische positie om nog handel te drijven met andere Europese landen, maar heb je meer dan nu je handen vrij om ook met de rest van de wereld handel te drijven."

"Zwitserland heeft een handelsverdrag met China, terwijl wij afhankelijk zijn van de EU voor dergelijke verdragen. En die EU is nog niet eens begonnen met zo'n handelsverdrag."

Als EU sta je sterker bij het afsluiten van handelsverdragen dan wanneer je dat in je eentje doet.

"Dan hebben de belangrijkste partners alles te zeggen: Frankrijk en Duitsland. En hun belangen liggen anders, omdat wij de haven van Rotterdam hebben. Dat belang wordt dan niet gediend."

Het is toch een collectief belang om optimaal handel te kunnen drijven met China of de VS?

"Onze handel loopt via Rotterdam. Het enorme havenbedrijf ECT is al in Chinese handen. Dat betekent dat de banden heel snel zijn te optimaliseren. Beter dan wanneer de EU dat doet."

U heeft zelf ook weleens stevige uitlatingen gedaan. Zo zei u eens dat Nederland wordt overstroomd door mensen uit landen met een minderwaardige cultuur. Wat bedoelt u daarmee?

"Wij in West Europa hebben een cultuur gevormd waarbij mensenrechten hoog in het vaandel staan. Man en vrouw zijn gelijkwaardig en wat voor overtuiging je ook hebt, wat voor geaardheid je ook hebt, mensen zijn in Nederland gelijkwaardig."

"Dan moet je dus geen mensen binnenhalen uit culturen waarbij je wordt vermoord als je homo bent, je wordt gekruisigd als je christen bent of onderdrukt wordt als je een vrouw bent. Dat is ten opzichte van onze cultuur minderwaardig."

U zegt: in Nederland is iedereen gelijkwaardig. Maar is het in dat licht niet heel raar dat uw partijleider bij een bijeenkomst de vraag stelt: meer of minder Marokkanen? Nationaliteit maakt dan ook niet uit toch?

"Dat zie ik niet zo. De Marokkaanse cultuur is klaarblijkelijk zo dat 65 procent van de Marokkaanse jongens gearresteerd is geweest. Dat zijn structurele cijfers."

Dat is een probleem, maar dan zijn Marokkanen dus niet gelijkwaardig zegt u.

"Er wordt respectloos naar de Nederlandse cultuur en de Nederlandse vrouwen gekeken. Vrouwen worden door Marokkanen voor hoer uitgemaakt. Dat vind ik minderwaardig en dan moet je hier niet zijn. Je mag vrijwillig vertrekken, maar als je je misdraagt wordt je paspoort ingenomen."

De groep die gewoon werkt of zich ontwikkelt op de universiteit voelt zich aangesproken door het soort generiek te stellen.

"Op het moment dat je je 100 procent identificeert met de westerse waarden en normen en je wilt je steentje bijdragen aan onze maatschappij dan heb ik daar respect voor." 

"Laatst was er een Marokkaanse vrouw die een wijnbar opende in Rotterdam. Terwijl alcohol helemaal niet mag in de islam. Dat is een ondernemer met lef, dat moedigen wij aan."

Maar ook die vrouw voelt zich misschien wel aangesproken als het zo algemeen wordt gezegd: minder Marokkanen.

"Dat zou spijtig zijn. Wij bedoelen dat het gaat om assimileren of terug naar je eigen land om daar je eigen cultuur te beleven."

Diverse PVV'ers stapten op na de uitspraken. Heeft het de PVV schade gedaan?

"Ik denk dat het de partij sterker maakt. Op het moment dat je in de frontlinie staat heb je een rechte rug nodig en dan moet je strijdbaar zijn. Wie het niet aandurft, en voor wie het te heet wordt in de keuken, die kan maar beter weggaan."

Dus de PVV-teksten worden eerder sterker dan genuanceerder?

"We hebben een lijn die we al jaren hebben en die houden we vol. Sinds die uitspraken is er alweer zo veel gebeurd dat ons gelijk bevestigt. Weer een overval, weer een mishandeling, weer een verkrachting." 

"De PVV is de enige partij die opstaat als een imam roept dat homo's van een flatgebouw gegooid mogen worden. Dat is de schande van de Nederlandse politiek."