Tientallen burgemeesters willen dat meer kinderen in aanmerking komen voor het kinderpardon. Ze hebben zich aangesloten bij een oproep van burgemeester Martijn Ostendorp van Bunnik.

De oproep staat op de site van het zogeheten Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO).

Ongeveer 75 burgemeesters hebben de oproep inmiddels ondertekend. Onder hen zijn de burgervaders van Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Amersfoort, Den Bosch en Heerlen.

Het kinderpardon is in 2012 ingevoerd. Kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier intussen zijn geworteld komen ervoor in aanmerking. De helft van alle aanvragen is niet gehonoreerd. Zo'n zeshonderd kinderen zouden moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Afgewezen

Om te kunnen blijven moesten de kinderen de hele tijd onder toezicht van het Rijk hebben gestaan. Kinderen die een tijdje onder toezicht van een gemeente stonden, zijn afgewezen.

Kinderombudsman Marc Dullaert noemde dat idioot. ''Deze kinderen waren gewoon op school, ingeschreven, gingen naar sportclubs, er was contact met een maatschappelijk werker. Zij waren dus wel degelijk in het zicht van de overheid'', aldus de Kinderombudsman.

Enkele weken geleden vroeg Dullaert staatssecretaris Teeven (Justitie) om opheldering. Teeven zou daar niet op hebben gereageerd, dus brengt de Kinderombudsman binnenkort op zijn website de dossiers in samengevatte vorm naar buiten.

PvdA

De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen.

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom was al afgesproken dat Teeven zijn speciale bevoegdheid goed gebruikt om hun eventueel toch een verblijfsvergunning te geven. ''Ik ga ervan uit dat hij deze afspraken onverkort uitvoert en wij houden dat in de gaten'', zei Samsom woensdag.

Buiten de boot

Volgens hem betekent dat echter niet dat Teeven alle kinderen die onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan in plaats van het vereiste rijkstoezicht, sowieso een status zou moeten geven. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer, vluchtelingenorganisaties en tientallen burgemeesters maken zich sterk voor deze uitbreiding. Volgens hen vallen er enkele honderden kinderen buiten de boot terwijl ze wel aan allerlei andere criteria voldoen.

Samsom stelt echter dat hét gemeentelijk toezicht niet bestaat en het een diffuus begrip is. ''Alleen naar school gaan in een gemeente is niet hetzelfde.'' De PvdA-leider begrijpt de ongerustheid van burgemeesters en hoopt dat zij Teeven van de juiste informatie voorzien over de individuele grensgevallen in hun gemeente.