Kinderombudsman Marc Dullaert is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert. Bepaalde voorwaarden vindt hij idioot.

Dullaert gaat binnenkort tientallen dossiers openbaren van kinderen die volgens hem onterecht zijn afgewezen voor het pardon, dat bevestigt de Kinderombudsman woensdag na berichtgeving in de Volkskrant

De Kinderombudsman vindt dat staatssecretaris van Justitie Fred Teeven met twee maten meet, als het gaat om de asielaanvraag van sommige kinderen.

Het is in zijn ogen belachelijk dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, toch worden uitgezet, omdat zij niet onder rijkstoezicht stonden, maar onder toezicht van de gemeente. Hij stelt dat deze kinderen wel degelijk in het zicht waren van de overheid.

Brieven

Dullaert heeft tientallen brieven ontvangen van kinderen, advocaten en organisaties. Een team is bezig de zaken te toetsen aan het VN-Kinderverdrag. "Eén ding is ons al duidelijk: wat hier gebeurt kan op geen enkele manier door de beugel", aldus de Kinderombudsman in de Volkskrant. Hij zal de dossiers binnenkort op zijn website plaatsen.

Door het kinderpardon kregen 675 kinderen en 775 van hun gezinsleden een verblijfsvergunning. Meer dan de helft van de ruim 3.200 gevallen werd echter afgewezen.

Het pardon geldt voor kinderen die vóór hun achttiende ruim vijf jaar in Nederland verbleven en niet langer dan drie maanden buiten rijkstoezicht zijn geweest.