Oud-minister Wil Albeda is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. 

Dat heeft het CDA laten weten.

Albeda was  van 1977 tot 1981  minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet Van Agt.

Hij stierf dinsdag in zijn woonplaats Maastricht. Albeda zat van 1966 tot 1977 in de Eerste Kamer voor de Anti Revolutionaire Partij en na zijn ministerschap tussen 1981 en 1983 voor het CDA, waarin de ARP toen was opgegaan.

Albeda was ook voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Sociale gezicht

Albeda, die eerder werkzaam was geweest bij de Christelijke Bouwbond en het CNV, wordt wel het sociale gezicht genoemd van het kabinet waarin hij minister was. Hij bracht onder meer herzieningen tot stand van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet.

Hij was tevens betrokken bij de destijds spraakmakende nota Bestek'81 over het financieel en sociaal-economisch beleid, dat voorzag in kortingen op lonen van trendvolgers en uitkeringen en een beperking van de collectieve lastendruk.

Na zijn ministerschap was de hoogleraar (gepromoveerd in de economische wetenschappen) ook nog voorzitter van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

'Vroege belangrijkheid'

In 1973 was hij als informateur betrokken bij de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl. Na 1983 kwam hij niet meer op partijbijeenkomsten van het CDA, aldus de familie. ''Zelf zei hij daarover: Ik vind het koesteren van je vroegere belangrijkheid wat overdreven.''

In 2004 liet hij wel met memoires van zich horen en verscheen Ik en de verzorgingsstaat. Herinneringen van Wil Albeda.

Volgens de mededeling van zijn familie is hij zich altijd met zijn geboortestad Rotterdam verbonden blijven voelen. Hij maakte met onder anderen Fortuyn het rapport Nieuw Rotterdam, een opdracht voor alle Rotterdammers.

In Rotterdam is een school voor beroepsonderwijs (het Albeda College) naar hem vernoemd.

Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt denkt met enigszins gemengde gevoelens terug aan Albeda. Van Agt mocht aanvankelijk blij zijn dat hij Albeda kon krijgen voor zijn kabinet, want er wilde bijna niemand van het CDA, terwijl het ministerie van Sociale Zaken aan die partij was toegedacht. 

''Het was een goede daad van Wil Albeda om toe te treden, want in de CDA-fractie van toen bestond er nogal wat weerstand tegen de conceptie van dit kabinet met de VVD. Maar hij was buitengewoon aarzelend en spartelde tegen over de bezuinigingen, die vooral ook van het sociale vlak zouden moeten komen. Hij wou wel wat, maar te weinig. Dat vond ik ook.''

Dus Van Agt zat mooi met de aanwinst. ''Tja, dat heb je soms'', relativeert hij nu. De weerzin tegen het kabinet met de VVD bestond volgens hem bij een minderheid van het CDA ''maar wel een zeer luidruchtige minderheid''.

Als persoon heeft Van Agt Albeda hoger zitten: ''Hij was een man met wie niet gauw ruzie ontstond'', aldus de vroegere minister-president. ''Hij was een introverte man, een stil water met een diepe grond, alle uitbundigheid was hem vreemd.''