Nederlanders hebben in vergelijking met andere Europeanen nog veel vertrouwen in politici en politieke partijen. 

De partijen en hun vertegenwoordigers krijgen ook in Nederland onvoldoendes, maar in veel Europese landen zijn de rapportcijfers veel lager.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en een onderzoek van de Europese Unie gaven Nederlanders in 2012 gemiddeld een 5,1 als rapportcijfer voor het vertrouwen in politici.

Politieke partijen krijgen hetzelfde rapportcijfer. Alleen politici in Denemarken en Zwitserland (beiden 5,2) scoren hoger.

Bulgarije

Voldoendes worden nergens gehaald. Diepe onvoldoendes worden des te meer gescoord in Europa. Van vertrouwen in politici in bijvoorbeeld Bulgarije en Portugal is nagenoeg geen sprake; ze krijgen daar een 1,8. Gemiddeld gezien is het rapportcijfer voor de politici een 3,4 over alle 23 onderzochte Europese landen. Het Europees Parlement scoort bijvoorbeeld een stuk hoger met een 4,3.

Het vertrouwen van Nederlanders in het Europese Parlement is overigens met een rapportcijfer 4,8 relatief hoog binnen Europa, maar opvallend lager dan het rapportcijfer voor politici in het algemeen.