Het zijn vooral oudere mensen die ''liever minder Marokkanen in Nederland'' willen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van de Volkskrant.

Uit de peiling blijkt dat onder 55-plussers ruim de helft (55 procent) die mening heeft, zo meldt de Volkskrant.

Onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar vindt slechts 29 procent dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. De Hond ondervroeg 2.700 mensen voor zijn peiling.

Het zaterdag gepubliceerde onderzoek is een reactie op een eerdere peiling van De Hond in opdracht van de PVV. Daaruit kwam naar voren dat 43 procent van de Nederlanders 'liever' minder Marokkanen wil in Nederland.

De Volkskrant liet het onderzoek uitgebreider herhalen ''om meer zicht op dat gevoel te krijgen''.

Positief

Opnieuw bleek 44 procent van de ondervraagden te vinden dat er minder Marokkanen in Nederland mogen zijn.

Anderzijds beoordeelt 66 procent van de ondervraagden het contact met Marokkanen als positief en wil slechts één op de tien geënquêteerden dat Marokkaanse Nederlanders worden gestimuleerd om te emigreren met bijvoorbeeld financiële prikkels.

PVV-leider Geert Wilders vroeg op de avond van de verkiezingen van 19 maart aan zijn gehoor of dat meer of minder Marokkanen wilde. ''Minder, minder, minder!'', scandeerden de aanwezigen.

De gebeurtenis leidde tot grote commotie in de samenleving en talrijke aangiftes tegen Wilders.