Een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties beginnen 5 mei een campagne voor een eerlijker toepassing van het kinderpardon.

Volgens de initiatiefnemers vallen zo'n zeshonderd kinderen die geen verblijfsvergunning hebben buiten het kinderpardon. Zij zouden dan moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

De campagnevoerders willen dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de aanvragen van deze kinderen opnieuw bekijkt.

Het kinderpardon is in 2012 ingevoerd. Kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier intussen zijn geworteld komen ervoor in aanmerking. De helft van alle aanvragen is niet gehonoreerd.

Uiteenlopende redenen

De aanvragen zijn volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children om uiteenlopende redenen afgewezen. Zo vallen gezinnen die niet in een asielzoekerscentrum verbleven buiten de boot. Er was voor hen geen plek meer waardoor ze buiten het rijkstoezicht stonden. Dat laatste is een reden om het pardon af te wijzen.

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik geeft maandag met collega's van onder meer Groningen, Den Helder, Utrecht en Amersfoort het startsein voor de campagne Eerlijk Kinderpardon. Ze worden gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk en Kerk in Actie.