Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontkent dat het valse reispapieren verstrekt aan uitgeprocedeerde asielzoekers uit Guinee die terugkeren naar hun land.

Die vervangende documenten worden afgegeven door de autoriteiten van het Afrikaanse land en het is aan dat land om te bepalen of een onderdaan met dat document toegang krijgt.

Nederland gaat af op de procedures van Guinee, stelde het ministerie donderdag in een reactie op televisieprogramma Zembla. Dat meldt dat Guineese asielzoekers valse reispapieren meekrijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), die onder het ministerie valt.

Het Guineese ministerie van Binnenlandse Zaken dat op die documenten staat, bestaat bovendien al vier jaar niet meer en zeker één Guineese ambtenaar die veel reisdocumenten heeft afgegeven, was daartoe niet bevoegd, aldus Zembla.

Teruggekeerd

Als een uitgeprocedeerde asielzoeker terug wil of moet, bemiddelt de DT&V om de benodigde reisdocumenten te krijgen. Daarvoor werkt de dienst samen met de autoriteiten van in dit geval Guinee, die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de papieren.

In de afgelopen jaren zijn er Guineeërs op grond van deze documenten teruggekeerd. Volgens het ministerie is in drie gevallen de toegang tot Guinee geweigerd, omdat er onduidelijkheid was over iemands nationaliteit.

Omkopen

De Guineese minister van Veiligheid heeft woensdag tegen de Nederlandse ambassadeur in Dakar gezegd dat ''de procedures door Guinee zelf weliswaar niet altijd zijn gevolgd, maar dat er niets illegaals of onrechtmatigs heeft plaatsgevonden'', aldus het Nederlandse ministerie.

Dat verwerpt verder de suggestie dat Nederlandse ambtenaren hun Guineese collega's zouden omkopen. Nederland betaalt leges voor de afgifte van een reisdocument, wat volgens het ministerie gebruikelijk is.

Ook worden de reis- en verblijfkosten van immigratieambtenaren uit Guinee, die hierheen komen om reispapieren af te geven, betaald.