De EU-landen moeten gelijke kwaliteitseisen gaan hanteren voor forensisch onderzoek. Dat kan de juridische samenwerking in de EU bevorderen.

Dat zegt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Opstelten bepleitte de gemeenschappelijke standaarden maandag tijdens overleg met ministers uit acht andere EU-landen in Finland. Het overleg ging over de nieuwe meerjarenstrategie voor de EU op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Als binnen de EU gewerkt wordt met dezelfde standaard voor forensisch onderzoek kunnen de resultaten daarvan makkelijker dienen als bewijs in een rechtszaak in een ander land. Met het gelijkstellen wordt ook het vertrouwen in elkaars rechtssysteem versterkt, aldus Opstelten.

Hij heeft in het overleg verder benadrukt dat Nederland vindt dat problemen als grensoverschrijdende criminaliteit een Europese aanpak vereisen, maar dat problemen die tussen twee landen spelen of nationaal of regionaal beter op dat niveau kunnen worden aangepakt. Opstelten wil ook dat bij nieuwe Europese afspraken of maatregelen altijd goed moet worden bekeken of ze niet meer kosten dan ze opleveren.