Als de onderhandelingen tot een akkoord leiden, krijgt Amsterdam een college van D66, GroenLinks en VVD.

De informateurs Thom de Graaf en Tom van der Lee hebben vrijdagavond geadviseerd dat die drie partijen met elkaar verder gaan onderhandelen. De PvdA staat hierdoor voor het eerst sinds 1946 aan de kant in de hoofdstad.

Na de gesprekken die de informateurs afgelopen dagen hebben gevoerd met de verschillende partijen, bleek dat doorgaan met de PvdA en de SP geen ''begaanbare weg meer was".

Volgens de informateurs is er voldoende ruimte om met de VVD tot een gezamenlijk programmakkoord te komen.

Optimistisch

D66-fractieleider Jan Paternotte is optimistisch over een nieuw college. De VVD staat volgens hem niet onwelwillend tegen de groene hervormingsagenda die D66 en GroenLinks voorstaan.

In de hervormingsagenda staan plannen als verbanning van scooters van het fietspad, zonnepanelen op alle scholen, een hervorming van het erfpachtsysteem en een verhoging van de parkeertarieven voor bewoners.

Voorkeur

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink van GroenLinks zei dat de beoogde coalitie niet de voorkeur heeft van zijn partij.

Maar, voegde hij er aan toe, ''als je ziet wat we in de hervormingsagenda hebben bereikt op het gebied van schone energie, het socialer maken van Amsterdam en een groenere stad, wil ik dat zeker niet zomaar weggooien."

"We gaan dus onderzoeken of we op basis van de hervormingsagenda met de VVD tot een volwaardig coalitieakkoord kunnen komen."

Biertje

Paternotte wil dit weekeinde al verdergaan met de gesprekken tussen de mogelijke coalitiegenoten. ''Zaterdag op Koningsdag gaan we eerst een biertje drinken, zondag gaan we om de tafel zitten", aldus de D66-fractieleider.

Zijn partij werd bij de recente raadsverkiezingen de grootste partij in de hoofdstad.