De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), artsen en anderen die betrokken zijn geweest bij de Armeense asielzoeker die recent in Nederland zelfmoord pleegde, hebben alles voor hem gedaan wat kon of nodig was.

Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Teeven is ervan overtuigd dat alle betrokkenen zich bewust waren van de persoonlijke en medische situatie van de man.

Er zijn volgens hem steeds bewuste afwegingen gemaakt "en er is geen sprake geweest van nodeloos star vasthouden aan standaardwerkwijzen of reeds ingezette procedures".

"Steeds is getracht een afweging te maken die recht deed aan de situatie", aldus Teeven. Hij betreurt het dat dit alles de zelfmoord van de asielzoeker niet heeft kunnen voorkomen.

De bewindsman constateert dat in het algemeen geldt dat een medische behandeling niet in alle gevallen zelfmoord kan voorkomen. Teeven vindt dat de IND zorgvuldig heeft gehandeld in deze zaak.

Verblijfsvergunning

In zijn brief zet hij de feiten van de zaak op een rij. De Armeniër, die psychisch ernstig in de war was, zat in een open opvanglocatie en kon gaan en staan waar hij wilde. De man vroeg begin december asiel in Nederland.

De IND wees dat verzoek in maart dit jaar af en besloot dat hij terug moest naar Duitsland, waar hij een tijdelijke verblijfsvergunning op medische gronden had gekregen. De Armeniër wilde echter in Nederland blijven. Hij had aangekondigd zelfmoord te plegen als hij terug zou moeten naar Duitsland.

Die signalen zijn volgens Teeven doorgegeven aan artsen en andere zorgverleners, die hierover steeds onderling en met andere medewerkers van de vreemdelingendiensten contact hebben gehad. De Armeniër meed de zorg op belangrijke momenten en gaf herhaaldelijk aan met rust gelaten te willen worden. Hij pleegde op 12 april zelfmoord.

Het komt volgens Teeven regelmatig voor dat asielzoekers dreigen met zelfmoord om te worden toegelaten. Maar dat mag nooit een zelfstandige grond zijn voor verblijf, aldus de staatssecretaris.