De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, nieuwe stoffen in geneesmiddelen en cosmetica, klimaatverandering en bepaalde activiteiten in de grond. 

Extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen en zuiniger omgang met water zijn daarom nodig, waarschuwde het kabinet vrijdag.

Het verwijst naar de Beleidsnota Drinkwater van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Alle betrokken overheden en de drinkwaterbedrijven moeten met alle hens aan dek voor meer kennis en investeringen.

Ook wil het kabinet onder meer de al bestaande zorgplicht voor de drinkwatervoorziening verduidelijken en strategische voorraden en nationale reserveringen aanwijzen.

Terecht

De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het "terecht" dat het kabinet de drinkwatervoorziening als "nationaal belang" erkent.

"Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van drinkwaterbronnen is minstens zo belangrijk als andere belangen, zoals energie", aldus de organisatie.