De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de hervormingen in de langdurige zorg. Daardoor worden de gemeenten vanaf 1 januari volgend jaar verantwoordelijk voor de zorg van thuiswonende ouderen en gehandicapten.

Dinsdag en woensdag debatteerde de Kamer over de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier is nu definitief de knoop over doorgehakt.

De overdracht gaat gepaard met bezuinigingen, onder meer op de huishoudelijke hulp die de gemeenten al regelen. De regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de eenmansfractie Van Vliet gingen akkoord met het wetsvoorstel dat de verandering mogelijk maakt.

De SP, het CDA, de PVV, GroenLinks, de Partij voor de dieren en 50PLUS vinden het te snel gaan en stemden tegen.

Korting

Door eerder aangekondigde kortingen van ruim 3 miljard euro op de langdurige zorg wat te verzachten, verzekerde het kabinet zich van de steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In 2015 is er voor de gemeenten daardoor 360 miljoen euro meer beschikbaar dan eerder.

Het kabinet neemt de langdurige zorg op de schop om de stijgende kosten te beteugelen en om beter in te spelen op de wens van onder meer ouderen om langer thuis te blijven wonen. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wees er eerder op dat er in 2017 nog steeds net zoveel geld naar deze zorg gaat als nu.

Het roer gaat volgens de bewindsman niet om omdat de langdurige zorg nu zo slecht is geregeld. ''Integendeel, ik ben er trots op. Maar om de zorg ook in de toekomst zo goed te houden, moet er wat gebeuren.''

Ellende

''Deze megabezuiniging van 3 miljard euro is vragen om ellende'', zegt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV. Volgens de vakbond staan door de kabinetsplannen meer dan honderdduizend banen op de tocht. ''Verzorgingshuizen gaan massaal dicht. Het kabinet zegt dat mensen langer thuis moeten wonen. Maar hoe kan dat, als de zorg thuis niet op orde is? Wij blijven ons verzetten tegen deze plannen.''

Het kabinet hevelt niet alleen de dagbesteding en begeleiding over naar de gemeenten, ook de zorgverzekeraars krijgen er taken bij, bijvoorbeeld de wijkverpleging. In de Wet langdurige zorg (Wlz), die de volksverzekering AWBZ gaat vervangen, wordt verder geregeld dat mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen terechtkunnen in een zorginstelling. Deze laatste wet is onlangs naar de Kamer gestuurd.