De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de rol van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bij het toekennen van extra geld aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. 

NRC en NOS melden donderdag dat Schippers in 2012 in deze zaak tegen een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou zijn ingegaan, aangezien de toezichthouder het verzoek van het ziekenhuis al had afgewezen.

CDA-Kamerlid Hanke Bruin Slot wil liefst voor 1 mei een feitenrelaas om duidelijk te krijgen wat de minister wanneer deed en wist.

Het CDA wil ook een debat over de kwestie en wordt daarbij gesteund door onder meer PvdA, D66, PVV en GroenLinks. Dat debat kan op z'n vroegst in mei plaatsvinden want de Kamer gaat donderdag twee weken met reces.

Niet wachten

De Kamer wil niet wachten op een onderzoek dat wordt gedaan naar de NZa. Schippers gaf begin april opdracht voor een onafhankelijk onderzoek toen duidelijk werd dat een NZa-medewerker begin dit jaar zelfmoord had gepleegd.

De man stelde de zorgvuldigheid en de wijze waarop werd omgegaan met vertrouwelijke informatie binnen de NZa aan de orde. NRC en NOS beschikken over het dossier dat de NZa-medewerker naliet.

Volgens Linda Voortman van GroenLinks zou de onderzoekscommissie ook de rol van het ministerie moeten meenemen in het onderzoek. ''Als de minister van mening verschilt met de NZa moet ze het advies naast zich neerleggen. De NZa achter de schermen tot een ander advies brengen deugt gewoon niet.''