Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wil zijn hervormingsplannen voor de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken niet een jaar uitstellen. 

Dat heeft hij woensdag gezegd in de Tweede Kamer, waar sinds dinsdag al wordt gedebatteerd over de plannen.

Oppositiepartijen GroenLinks, CDA en 50PLUS vinden al enige tijd dat de plannen niet al volgend jaar maar pas in januari 2016 in moeten gaan.

Niet het Rijk, maar de gemeenten en de zorgverzekeraars worden in de plannen voor veel zorgtaken verantwoordelijk. De overheveling gaat gepaard met forse bezuinigingen, al zijn deze wat teruggeschroefd na een akkoord met de constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP.

Jaar

De partijen hielden Van Rijn zijn eigen woorden voor,  die in het verleden stelde dat gemeenten minstens een jaar nodig hebben tussen besluitvorming en invoering. Nu hebben de gemeenten nog acht maanden over.

"Uitstel maakt de problemen niet anders", aldus Van Rijn in een reactie. "Het gaat niet helpen, het gaat het niet duidelijker maken en het lost ook niets op."

De staatssecretaris zegt uit het zorgveld juist te horen dat er behoefte is aan duidelijkheid en dus geen verder uitstel. Hij stelde dat gemeenten bovendien al lang met de voorbereidingen zijn begonnen.

"Die zijn al jaren aan de gang. Dat begint niet pas na het debat in de Tweede Kamer", aldus Van Rijn. "De termijn is veel te kort. Dat geeft de Raad van State ook aan", verdedigde Linda Voortman van GroenLinks. Van Rijn stelde echter dat Voortman niet 'net moet doen' alsof de wet nu voor de eerste keer wordt behandeld.

Twijfels

Veel gemeenten stelden in aanloop naar de veranderingen vooral tegen de bezuinigingen die met de hervormingen gepaard gaan aan te lopen. Eerder hadden D66 en de ChristenUnie om die reden ook twijfels of het wel haalbaar was de plannen al vanaf januari 2015 in te voeren.

Daarom kwam het kabinet half april met deze partijen en de SGP overeen het komende jaar 360 miljoen euro minder te bezuinigen op de zorg dan eerder voorzien. Dit bedrag wordt in de jaren erna verminderd richting de 200 miljoen euro.

Ontslagen

Daarnaast kwam het kabinet dinsdag met een sectorplan voor de zorg om 80.000 mensen aan ander werk te helpen, wegens de ontslagen in de zorg die door de bezuinigingen dreigen. Deze aanpassingen gecombineerd creëren al een overgangsjaar, aldus de staatssecretaris.

Door het akkoord met de drie oppositiepartijen heeft het kabinet ook in de Eerste Kamer steun voor de plannen. De SP en de PVV willen dat de plannen helemaal niet worden doorgevoerd.

Van Rijn liet weten dat hij begrijpt dat alle veranderingen voor veel onzekerheid zorgen bij mensen. Maar hij benadrukte opnieuw dat de plannen nodig zijn om het zorgstelsel toekomstbestendig te houden. In 2017 gaat er nog steeds evenveel geld naar de langdurige zorg als nu, aldus Van Rijn.

Vier dingen die u moet weten over de veranderingen in de zorg