Verschillende partijen in het zorgveld trekken aan de bel over de plannen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om zorgverzekeraars niet meer te verplichten zorg te vergoeden van zorgverleners waarmee zij geen contract hebben.

Dit laten verschillende organisaties die psychologen, huisartsen en orthopedagogen vertegenwoordigen, woensdag weten aan NU.nl. Het gaat om de NIP, LHV, NVO, NVVP en LVE.

Over de plannen van Schippers, die al waren aangekondigd in het regeerakkoord, wordt achter de schermen nog druk onderhandeld tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP.

De minister zou de goedkeuring van de partijen als voorwaarde eisen om in te stemmen met een verkleining van de aanstaande bezuinigingen op de zorg, die gepaard gaan met de decentralisatie naar gemeenten, zoals dinsdag al naar buiten kwam.

Te vroeg

Maar de organisaties laten weten dat het nog te vroeg is om hierover te onderhandelen, omdat zorgaanbieders door zorgverzekeraars nog niet gelijk worden behandeld.

Een consequentie van de plannen is dat verzekerden minder vrij zelf kunnen bepalen welke zorg van welke specialist ze willen. Schippers wil daarmee bereiken dat zorgverzekeraars meer op prijs en kwaliteit gaan sturen.

Gelijk speelveld

In een brief aan de Tweede Kamer stellen de organisaties zich vooral druk te maken over het nog ontbreken van een gelijk speelveld in de zorg.

"De minister is met het veld wel overeengekomen pas in te grijpen in de vrije zorgkeuze als er sprake is van een gelijk speelveld", aldus de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de organisaties heeft nu niet iedere zorgaanbieder een gelijke uitgangspositie op het moment dat zorgverzekeraars starten met de inkoop van zorg voor het komende jaar.

Kruisje

"In de praktijk bieden zorgverzekeraars slechts een deel van de zorgaanbieders in hun regio de mogelijkheid tot het sluiten van een zorgcontract." Volgens de organisaties is er voor andere zorgaanbieders daarna geen onderhandelingsmogelijkheid meer. "Men dient bij het kruisje te tekenen."

Dit heeft als consequentie dat zorg niet meer op een verantwoorde manier aan te bieden is, aldus de organisaties. 

Schippers en de VVD zoeken woensdag de steun van ChristenUnie en SGP voor de plannen voor een meerderheid in de Eerste Kamer, maar deze partijen zijn nog kritisch. In een motie van februari riepen deze twee partijen de minister juist op om deze nadelen te borgen. 

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob stelde woensdag voorlopig niet verder te willen praten over de plannen omdat hij "geen verschraling wil van de keuze van de patiënt". Die moet zijn eigen huisarts kunnen kiezen en daar geen problemen met de verzekeraar over krijgen, zo vindt Slob. 

Psychologen

De verschillende zorgorganisaties stellen tegenover NU.nl dat bij wijziging van de wet dit niet alleen gaat gelden voor de zorg in ziekenhuizen, maar ook voor zorg van huisartsen en psychologen.

"In de media verschijnen berichten dat het alleen om de ziekenhuiszorg zou gaan. Maar als je de wet verandert, dan gaat dit het hele zorgveld aan", aldus een woordvoerder van het Nederlands Instituut van Psychologen. De organisaties stellen dat de verwachte financiële voordelen niet op wegen tegen de nadelen.

Bepalen

"Het is zeer onwenselijk dat verzekeraars op de stoel van de behandelaar gaan zitten. Ze bepalen in steeds sterkere mate de inhoud van de zorg", aldus de organisaties in de brief naar de Tweede Kamer.

"Zeker bij langdurige en persoonlijke zorg zoals voor psychische stoornissen is een goede vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar belangrijk", aldus een woordvoerder.

"Verzekeraars zijn verplicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden en kijken naar een gunstige prijs. Daarbij is minder te sturen op een persoonlijke klik tussen patiënt en hun behandelaar. Als die er niet is moet deze kunnen uitwijken naar een andere behandelaar, ook als deze misschien geen contract heeft", zo vinden de organisaties. 

De organisaties doen een oproep aan de Tweede Kamerleden en de partijen die momenteel aan het onderhandelen zijn met het kabinet om het gelijke speelveld voor zorgaanbieders te borgen. 

Het kabinet en de drie oppositiepartijen kwamen dinsdag al wel overeen om het komende jaar 360 miljoen euro minder te bezuinigen op de zorg. Dit bedrag wordt in de jaren erna verminderd richting de 200 miljoen euro.

Lees meer over de zorgplannen van het kabinet