Er wordt het komende jaar 360 miljoen euro extra uitgetrokken voor de zorg. Het bedrag wordt in de jaren erna verminderd richting 200 miljoen euro.

Het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn dit overeen gekomen, zo bevestigen bronnen op het Binnenhof dinsdag.

Ook voor 2016 wordt extra geld uitgetrokken; dan gaat het om een bedrag van 300 miljoen. In de jaren erna komt er een blijvende extra bijdrage van 200 miljoen. 

Het overleg gaat dinsdagavond verder en mogelijk ook woensdagochtend nog om de verdere details van de plannen uit te werken.

Verzorgingstehuis

Het grootste gedeelte van het geld is bedoeld voor dagbesteding van ouderen.

In de plannen van het kabinet rond de hervorming van de zorg, wordt de zorg voor ouderen en chronisch zieken zo omgevormd dat mensen langer thuis kunnen wonen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden meer verantwoordelijk voor de hulp die mensen thuis krijgen. De instellingszorg wordt beperkt tot ruim 200.000 mensen.  

Mensen die daarbuiten vallen, moeten een beroep doen op hun gemeente of zorgverzekeraar.  Mensen moeten daarnaast eerder dan nu een beroep doen op hun spaarrekening en op een netwerk van familie en vrienden.

Met het dinsdag overeengekomen bedrag kunnen ouderen toch vaker worden opgenomen in een verzorgingstehuis als ze dat willen voor dagbesteding.

Jeugdzorg

Daarnaast wordt er eenmalig meer geld besteed aan de jeugdzorg: 60 miljoen in 2015.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Het idee is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid.

De gemeenten worden verantwoordelijk voor 3 nieuwe beleidsvelden: de Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet. Met de plannen gaan flinke bezuinigingen gepaard, van 1,5 miljard euro.  Het idee achter de hele hervorming is dat de zorgkosten steeds duurder worden en dat die beweging met deze plannen worden geremd.

De politieke partijen gingen met elkaar om tafel omdat vooral vanuit de oppositie klonk dat de bezuinigingen te hoog en te snel worden doorgevoerd. Omdat de wet binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, moest er een oplossing komen om daar de politieke partijen wel mee te krijgen.

Lees meer over de zorgplannen van het kabinet