Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet van plan om het kinderpardon te verruimen, zoals onder meer GroenLinks wil. Volgens hem zijn de grenzen van de regeling vooraf afgesproken en meegedeeld.

"Grenzen betekenen altijd dat mensen erbuiten vallen'', zei Teeven dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

GroenLinks, SP en de ChristenUnie drongen er bij Teeven ook op aan om ruimhartig om te gaan met de kinderen die net buiten de voorwaarden vielen.

Teeven kan in schrijnende situaties afwijken van de regels en alsnog een verblijfsstatus toekennen. Hij zei dat hij dat inmiddels in tientallen gevallen heeft gedaan.

Opheldering

Kinderombudsman Marc Dullaert wil van Teeven opheldering over het kinderpardon. Dullaert heeft de indruk dat de regeling meer is ingeperkt dan was afgesproken in het kabinet.

Door het kinderpardon kregen 675 kinderen en 775 van hun gezinsleden een verblijfsvergunning. Meer dan de helft van de ruim 3200 gevallen werd echter afgewezen, meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag.

Afgewezen

De meeste aanvragen werden afgewezen, omdat het kind korter in Nederland had verbleven, er nooit een asielaanvraag was ingediend, omdat het kind te lang uit beeld van het Rijk was, maar ook omdat het kind of een gezinslid in aanraking met politie of justitie was geweest.

Het pardon geldt voor kinderen die vóór hun 18e ruim vijf jaar in Nederland verbleven en niet langer dan drie maanden buiten rijkstoezicht zijn geweest.