Bij de antidiscriminatiebureaus in het hele land zijn tot dinsdag 4.529 klachten binnengekomen naar aanleiding van de uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Meldpunt Discriminatie.

Veel melders zeggen, ongeacht hun afkomst, ongerust te zijn en bang. Het meldpunt stuurt de klachten door naar het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

Bij het OM kwamen tot begin deze maand vijfduizend aangiften van discriminatie binnen. Verder kwamen via de website van de politie nog eens meer dan vijftienduizend meldingen van discriminatie binnen. Het is nog niet duidelijk of justitie tot vervolging over gaat.

De klachten en aangiften volgden op de vraag die Wilders stelde aan zijn achterban op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vroeg of ze meer of minder Marokkanen wilden. Toen het publiek meermaals "minder!" scandeerde, zei hij dat te gaan regelen.

Alles over de situatie rond Geert Wilders in ons dossier