PvdA-Kamerlid Marit Maij is verheugd over het kinderpardon waardoor 675 kinderen en hun familie in Nederland kunnen blijven wonen, maar GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt dat het pardon niet ruimhartig is toegepast.

Dat zeggen zij in reactie op cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag bekendmaakt.

Volgens Maij heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven de regeling veel ruimer uitgevoerd dan de PvdA en ChristenUnie, de indieners van het pardon, in 2011 voor ogen hadden.

"Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen", aldus Maij. "In het geval van schrijnende gevallen die niet voldoen aan de criteria heeft de staatssecretaris de bevoegdheid uitzonderingen te maken. Alleen hij kan die afweging maken."

Terphuis

Uit de PvdA klinkt ook kritiek. Sander Terphuis, nummer elf op de PvdA-kandidatenlijst van het Europees Parlement​, is ontevreden over de manier waarop het kinderpardon is uitgevoerd. Het is in strijd met wat PvdA-leider Diederik Samsom heeft beloofd, zei hij maandag. "Achthonderd kinderen zouden onder het pardon vallen. Dat aantal is sowieso niet gehaald. Ik snap niet waar die blijheid precies op is gebaseerd."

Bovendien kunnen alleen kinderen die gedurende vijf jaar in het vizier van de rijksoverheid waren aanspraak maken op het pardon. Kinderen bij wie dat niet het geval was, maar wel bekend waren bij gemeenten en bijvoorbeeld naar school gingen, vallen buiten de boot. Dat noemt Terphuis 'onacceptabel'.

Druk nodig

Ook ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is ongelukkig met het eindresultaat. "Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen. De achthonderd die toegezegd zijn door PvdA, blijft steken op 675. Druk nodig!", stelt hij op Twitter.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is eveneens kritisch over de IND-cijfers, waaruit blijkt dat ruim de helft van de aanvragers, 1170 gevallen, door de IND is afgewezen. "De voorwaarden voor het kinderpardon zijn nu te star. Daardoor moeten kinderen die hier geworteld zijn alsnog weg. Dat is niet humaan", zegt Voortman.

"Deze cijfers geven mij er geen vertrouwen in dat het kinderpardon ruimhartig en rechtvaardig wordt toegepast." Voortman wil staatssecretaris Teeven dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur opheldering vragen.

Uitruil

Het kinderpardon is afkomstig uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het was aanvankelijk een uitruil tussen beide coalitiepartijen. In ruil voor het pardon kreeg de VVD de strafbaarstelling van illegaliteit.\

De strafbaarstelling van illegaliteit ging echter een paar weken geleden van tafel op verzoek van de PvdA. De VVD kreeg daar een half miljard aan lastenverlichting voor terug.