Vooral aanklagers en agenten zijn doelwit van bedreigingen en intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten uitvoeren.

De resultaten zijn vrijdag gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Van de officieren van justitie is 17 procent het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd. Voor agenten ligt dit percentage op 56 procent, blijkt uit het onderzoek van de Politieacademie.

Bij 3 procent van de bedreigde medewerkers van het Openbaar Ministerie en 27 procent van de bedreigde politiemensen is er sprake geweest van escalatie. In deze zaken is het tot fysiek geweld of vernieling gekomen.

Volgens Opstelten is het belangrijk om een beeld van de aard en omvang van dit probleem te krijgen. Het is nodig om de bedreigingen en intimidaties tegen politie en justitie te kunnen aanpakken, stelt hij.

Privéomgeving

Bij 7 procent van de bedreigde werknemers van het OM en 27 procent van de bedreigde agenten is ook hun privéomgeving mikpunt geweest. Er is bijvoorbeeld gedreigd om het gezin iets aan te doen.

Bij 14 procent van deze justitiemensen en 11 van deze politiemensen gebeurde de bedreiging buiten werktijd en werkplaats. De slachtoffers werden onder meer thuis opgezocht en bedreigd.

Bijna driekwart van de bedreigde OM-medewerkers en ongeveer twee derde van de bedreigde politiemensen geeft aan dat de agressie geen invloed heeft gehad op het uitvoeren van hun werk. Bedreiging en intimidatie worden niet altijd gemeld, nader onderzocht of vervolgd, blijkt verder uit het onderzoek. Politie- en justitiemensen doen dat niet, omdat ze de dreiging niet ernstig genoeg vinden, of omdat ze vinden dat bedreigingen tot op zekere hoogte bij hun werk horen.

Onderschat

Een andere reden van Opstelten voor de studie was een onderzoek van politiebond ACP uit 2013. Daaruit bleek dat de impact van geweld tegen politiemensen ''flink wordt onderschat''.

De bond is ontevreden over hoe Opstelten hierop reageert. ''De harde werkelijkheid is dat de minister verzuimt in de uitvoering van hardere maatregelen die geweld, bedreiging en intimidatie tegen politiemensen een halt moeten toeroepen'', reageert voorzitter Gerrit van de Kamp.

''Er is wel veel gedaan, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Wij kijken met de nodige reserves wat hij verder gaat doen.''