Het kabinet houdt eraan vast om geen opvang te regelen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. ''Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen.'' 

Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in de Tweede Kamer in reactie op pogingen van onder meer coalitiepartij PvdA om opvang wel mogelijk te maken voor illegalen in een kwetsbare positie.

De PvdA wil dat gemeenten en organisaties uitgeprocedeerden kunnen opvangen zodat wordt voorkomen dat ze op straat terechtkomen. Daarna moet er maatwerk komen om de terugkeer van de betrokkenen beter te regelen.

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Marit Maij gaat het haar niet om nieuw beleid, maar moeten overheden de ruimte krijgen om illegalen die Nederland niet verlaten, op te vangen.

Specifiek

Dat gebeurt nu bijvoorbeeld met een grote groep in Amsterdam in een voormalige gevangenis. Teeven noemt dit een specifieke situatie en is niet optimistisch over de voortgang. Slechts twee mensen zijn teruggekeerd.

Ook de SP, D66, de ChristenUnie en GroenLinks zijn voor de opvang van illegalen in bepaalde situaties. Coalitiepartner VVD is fel tegen, evenals de PVV. Het CDA wil alleen tijdelijke opvang voor kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken.

Volgens de staatssecretaris hoeft niemand op straat komen te staan als ze echt meewerken aan hun terugkeer. In dat geval krijgen illegalen onderdak en eten, ook langer dan de vastgestelde termijnen. De PvdA heeft haar motie aangehouden.