Een zogenoemd raadgevend referendum (een niet-bindende volksraadpleging) kan tijdelijk worden ingevoerd, tot er een correctief referendum (een wel bindende volksraadpleging) is. 

Ook kan zo'n raadgevend referendum een opkomstdrempel krijgen.

Hiermee kwamen de initiatiefnemers van de wetsvoorstellen voor beide referenda, PvdA, D66 en GroenLinks, dinsdagavond met name senator Ruud Koole van de PvdA tegemoet.

Ze komen voor het einde van de week met een brief hoe ze de aanpassingen gaan doen. Koole was 'heel erg blij'.

De stem van de PvdA is van levensbelang voor de plannen, maar Koole maakte aan het begin van het debat bezwaren. Koole vreesde een situatie waarbij burgers straks voor een raadgevend referendum kiezen om de strengere eisen van een bindend referendum te voorkomen, in de hoop dat het kabinet de uitslag toch niet durft te negeren. Hij wilde daarom niet dat beide referenda naast elkaar bestaan. Ook andere partijen hadden vraagtekens bij de kwestie.

'Eerste lezing'

Het naast elkaar bestaan van de referenda zou ook lang niet meteen aan de orde zijn geweest. Een raadgevend referendum is nog wel snel te realiseren, maar een correctief referendum vereist een wijziging van de Grondwet en dat is altijd een langdurige en onzekere onderneming.

Er moet eerst in 'eerste lezing' door het parlement over worden besloten, dan moeten er verkiezingen zijn geweest en daarna moet de wijziging door twee derde van het hele parlement worden geaccepteerd. Het 'tijdelijke' van een raadgevend referendum, waarvan dus nu sprake is, kan dus nog behoorlijk rekbaar moeten zijn.

De regering stelt zich neutraal op in de zaak. Minister Ronald Plasterk denkt niet dat referenda ''de bijl aan de wortels van de democratie'' zullen blijken, maar ook niet dat ze wondermiddelen zijn bij alle politieke kwesties.

Volgende week dinsdag wordt er gestemd over de voorstellen.