Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie (EU) heroverweegt, omdat het een "doodlopende weg" zou zijn.

Dit bleek dinsdag in de Tweede Kamer. Turkije wil al decennialang lid worden van de EU. In oktober 2005 begonnen de onderhandelingen over toetreding.

Volgens de ChristenUnie is er in de afgelopen acht jaar maar zeer weinig voortgang geboekt in de onderhandelingen. Na de recente blokkade van Twitter en Youtube in het land, heeft de partij de rest van de Kamer dan ook opgeroepen om het kabinet te vragen om de verdere onderhandelingen te heroverwegen.

"Het is een doodlopende weg die alleen maar tot frustratie in Turkije en Europa zal leiden", aldus Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. "Turkije respecteert burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de persvrijheid in eigen land niet."

De partij ziet meer in de mogelijkheid van een geprivilegieerd partnerschap voor Turkije.

Turkije ontvangt jaarlijks bijna 1 miljard euro vanuit Brussel tijdens de onderhandelingen. Kabinetspartij VVD heeft zich hier al eerder tegen uitgesproken. De partij steunde dan ook het verzoek van ChristenUnie. Alleen de PvdA, D66 en GroenLinks deden dit niet.