Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet gekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen, vindt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Dat zei de minister dinsdag tijdens de opening van de Week van de Ondernemer

"We moeten er naar streven dat het voor werkgevers in het mkb aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen." 

Hij reageert hiermee op de oproep van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem begin vorige maand om het huidige belastingstelsel te herzien. 

Een woordvoerder van Asscher legt tegenover NU.nl uit dat nog niet concreet is hoe de loonkosten verlaagd zouden kunnen worden. "Het is nog toekomstmuziek. De minister zegt dat als we een herziening gaan doen, dat we dan hier naar moeten kijken."

MKB-Nederland

MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen toonde zich verheugd over de toezegging van de minister om de loonkosten aan te pakken. "Werkgever én werknemer moeten meer overhouden aan hun inspanningen."

"Dat zal een enorme impuls zijn voor onze economie. Hij waarschuwde er wel voor dat het niet mag leiden tot het ‘schuiven met belastingen’, maar moet gaan om een netto verlichting van de lasten."

Winst maken

Asscher zei verder tijdens zijn toespraak: "Ondernemers willen winst maken en graag groeien, persoonlijk maar ook door andere mensen aan het werk te helpen. Het mkb is de banenmotor van Nederland. Mkb staat voor machtige, krachtige banenmachine."

Volgens de minister is 2014 nog een moeilijk jaar voor werkgelegenheid, maar wordt dat volgend jaar echt beter. "Ik hoop weer de minister worden van werkgelegenheid in plaats van werkloosheid. We moeten er met elkaar voor zorgen dat Nederland de weg omhoog weer gaat vinden."

Asscher stelt dat Nederland zware jaren achter de rug heeft, maar dat het weer de goede kant opgaat. "Er wordt meer geëxporteerd en er is voorzichtige economische groei. Dat gaan jullie ook voelen", zegt de minster tegen de zaal vol ondernemers.

Alles over de Week van de Ondernemer