Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie vindt dat het kabinet een magere visie heeft op de participatiesamenleving.

De partij wilde graag van het kabinet weten wat het bedoelt met de participatiesamenleving, toen de nieuwe koning het begrip in september noemde in de troonrede. 

Maandagavond kwam de brief erover van premier Mark Rutte waar fractieleider Slob maandenlang op aandrong.

''Ik begrijp niet waarom ze hier zo lang over hebben gedaan. Het kabinet blijft in de ruim twee kantjes vrij algemeen over de participatiesamenleving. Er valt veel meer over te zeggen. Dit nodigt alleen maar uit tot een debat'', aldus Slob.

Hij heeft dat debat al aangevraagd, omdat hij het belangrijk vindt dat er een goede onderbouwing komt van dit begrip.

De participatiesamenleving houdt in dat de overheid zich meer terugtrekt op bepaalde terreinen en meer verantwoordelijkheden neerlegt bij de samenleving. ''Als je dit niet goed definieert, ben je een huis aan het verbouwen zonder bouwtekeningen'', aldus Slob.

Klassieke verhoudingen

Rutte schrijft in de brief dat de overheid nieuwe maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsnetwerken niet wil verstoren, maar juist de ruimte wil bieden. De overheid handelt volgens de premier nog te veel vanuit klassieke hiërarchische verhoudingen waardoor zij soms - onbedoeld - initiatieven en mogelijkheden in de kiem smoort.

Het is met nieuwe trends zoals social media mogelijk om de eigen kracht in de samenleving beter te benutten, aldus Rutte. Volgens hem wordt de kwaliteit van oplossingen hoger en zijn de kosten vaak lager. De overheid beperkt zich tot hoofdlijnen en neemt knelpunten weg.