50PLUS wil dat er een referendum komt over het 'schadelijke en verwerpelijke' toekomstige pensioenstelsel. 

Dat gaat senator van de partij Jan Nagel dinsdag inbrengen tijdens een debat in de Eerste Kamer over raadgevende en correctieve volksraadplegingen.

50PLUS gaat ervan uit dat het raadgevende referendum het gaat halen en vindt dat de eerste aflevering dan over deze kwestie zou moeten gaan.

''De premies gaan omlaag en voor een deel naar de werkgevers. Tegelijkertijd zien we dat de buffers vergroot moeten worden, wat er toe leidt dat de gepensioneerden, die de afgelopen jaren al fors achterop zijn geraakt doordat ze geen indexatie kregen en zelfs gekort zijn, nu opnieuw forse klappen krijgen.''

Het voorstel vanuit de Tweede Kamer voor een raadgevend referendum moet het burgers mogelijk maken zelf op zo'n volksraadpleging aan te sturen.

Niet bindend

Het doel van een raadgevend referendum is de wetgever te adviseren bepaalde plannen te veranderen. De uitslag van zo'n volksraadpleging is echter niet bindend.

Ook komt het zogenoemde correctief referendum aan de orde, maar dat ligt een stuk ingewikkelder. Daar is een wijziging van de Grondwet voor nodig en dat is altijd een zaak van meerdere kabinetten.

Een correctief referendum over een wetsvoorstel dat aldoor de Staten-Generaal is aangenomen, zou bindend zijn.