Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) sluit niet uit dat er meer dan 500 miljoen euro aan meevallers zal zijn, om tegemoet te komen aan wensen van partijen in de Tweede Kamer.

''De druk zit erop'' om extra geld te vinden, zodat kan worden voldaan aan de roep om bijvoorbeeld lastenverlichting.

Dat zei Dijsselbloem maandag na afloop van het eerste overleg over de begroting voor 2015 met VVD, PvdA en de drie bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Hij neemt de wensen van de partijen serieus, ''maar dat wil niet zeggen dat alles kan''. Met enkele ministers voert hij nog gesprekken over de stand van zaken op hun departementen.

Verbaast

SGP'er Elbert Dijkgraaf zei na het overleg dat het hem zou verbazen als er niet meer te vinden zou zijn dan de 500 miljoen euro waarbij Dijsselbloem vorige week nog de grens legde.

De meevallers komen vooral voor in de zorg en in de sociale zekerheid. Ingewijden schatten dat er ''een paar honderd miljoen'' meer is dan de 500 miljoen die Dijsselbloem vorige week noemde.

Dinsdagmiddag komen de fractievoorzitters van de vijf betrokken partijen langs bij Dijsselbloem. Ook premier Mark Rutte is er dan bij. 's Avonds is er een Kamerdebat over de uitruil van vorige week, toen VVD en PvdA de strafbaarstelling van illegaliteit schrapten en 500 miljoen extra uittrokken voor lastenverlaging voor middeninkomens.

Zorg

De PvdA maakte in het weekend duidelijk circa 200 miljoen extra te willen voor de zorg. Ook ChristenUnie en SGP willen dat. D66 heeft geen bedrag genoemd, maar maakt zich ook bezorgd over de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. De drie oppositiefracties willen bovendien extra lastenverlichting voor de lagere inkomens.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei in het weekend niets te voelen voor verdere nivellering, maar over die uitspraak zijn maandag geen messen getrokken. De sfeer aan tafel was goed, zei iedereen na afloop.

Weken

Vanaf woensdag komen de fractiespecialisten weer bij Dijsselbloem langs. Het begrotingsoverleg duurt waarschijnlijk nog een week of twee. Eind deze maand moet een conceptbegroting naar Brussel, maar half april is daarover al een Kamerdebat.