Leden van de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid gaan dinsdagavond proberen de bouw van het cultuurpaleis in Den Haag stop te zetten.

Volgens Omroep West willen zij tijdens een extra ledenvergadering een motie indienen die de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Den Haag ervan moet overtuigen af te zien van het bouwproject en te kiezen voor renovatie van de bestaande theaters.

In de motie wordt een verband gelegd tussen de slechte verkiezingsuitslag van de PvdA en het cultuurpaleis. De PvdA zakte van tien naar zes zetels.

''De besluitvorming over het Spuiforum is van grote invloed geweest op de vergroting van de afstand tussen de kiezer en de politiek en de PvdA in het bijzonder'', zo staat in de motie. Als een meerderheid van de ledenvergadering de motie steunt, geldt dit als een zwaarwegend advies aan de PvdA-fractie in de raad.