Het kabinet stelt 64 miljoen euro beschikbaar voor een intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Kamp investeert eenmalig 45 miljoen en het ministerie van Volksgezondheid en dat van Infrastructuur en Milieu leggen er de komende jaren nog 9, respectievelijk 10 miljoen euro bij.

Als bedrijven en kennisinstellingen de krachten bundelen, kan Nederland een nog grotere rol gaan spelen in het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken als grondstoffenschaarste, klimaatverandering en vergrijzing, aldus Kamp.