Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt dat hij de Tweede Kamer "getrouw, naar waarheid en gedetailleerd" heeft ingelicht over een deal die staatssecretaris Fred Teeven destijds als officier van Justitie sloot met een drugscrimineel. 

Toch zal hij de feiten nog een keer minutieus op een rij zetten voor de Kamer. Die zal hij uiterlijk dinsdag aan de Kamer sturen, samen met de antwoorden op ruim 90 vragen die nog open stonden. ''Het wordt een herhaling van zetten, maar misschien nog iets preciezer.''

Dat zei Opstelten vrijdag. Aanleiding zijn beschuldigingen die de voormalige advocaat van drugscrimineel Cees H., Piet Doedens, vrijdag in de Volkskrant heeft geuit over de zaak. De minister weerspreekt die beschuldigingen en zal de Kamer uitleggen hoe het precies zit.

Hij neemt Doedens overigens niets kwalijk en voelt zich niet door hem in zijn integriteit aangetast: ''Zo voel ik dat niet, dat heeft misschien met mijn karakter te maken, ik houd me bij de feiten En ik heb de feiten zoals het is gegaan.''

5 miljoen

Volgens Doedens heeft het Openbaar Ministerie in 2001 bijna 5 miljoen gulden betaald aan de crimineel. Dat bedrag is overgemaakt naar zijn advocatenkantoor, dat het geld doorsluisde naar de bankrekening van H., aldus de advocaat.

Maar volgens Opstelten werd in de schikking met H. ongeveer 2 miljoen gulden van hem op Luxemburgse rekeningen, waar het OM beslag op had gelegd, beschikbaar gesteld voor de crimineel. In ruil daarvoor betaalde H. 750.000 gulden als boete. De rest mocht hij houden en daarmee was de zaak afgedaan.

''Misschien hebben we het over verschillende dingen, dan kan ook allemaal'', aldus Opstelten vrijdagmiddag.

Witwassen

Opstelten meent dat volgens de toenmalige wetten en regels is gehandeld. Van echt witwassen was volgens hem geen sprake. De minister wees er recent in een Kamerdebat op dat witwassen formeel pas later in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen.

Bovendien stond ten tijde van de schikking ''niet vast dat het geld uit misdrijven afkomstig was''. Opstelten zei ook dat de schikking destijds te verkiezen was boven het doorzetten van een rechtszaak waarvan de afloop onzeker was.