De bezuinigingen die gepaard gaan met de overheveling van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten hebben op dit moment niet geleid tot ontslagen bij de bureaus jeugdzorg in Nederland. 

Dat zei staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven donderdagmiddag tijdens het debat over de financiële gevolgen van de Jeugdwet voor gemeenten.

De Volkskrant meldt donderdag dat de bureaus Haaglanden en Zuid-Holland al honderden werknemers de wacht heeft aangezegd. Tientallen andere bureaus zouden inmiddels massaontslagen voorbereiden.

Tot 2017 worden instellingen in de jeugdzorg vijftien procent gekort op hun budget- 450 miljoen euro op een budget van drie miljard.

Door de jeugdzorg geheel bij gemeenten te leggen wil het kabinet de zorg en hulp aan kinderen, jongeren en ouders verbeteren. Jeugdzorgwerkers zouden op lokaal niveau betere zorg voor minder geld kunnen leveren.

In het debat zei staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn Martin van Rijn eerder dat hij gemeenten de komende maanden intensiever gaat begeleiden bij de overheveling van de jeugdzorg van het rijk en de provincies naar de gemeenten. Met nog negen maanden te gaan hebben veel gemeenten hun zaken nog niet op orde.