Het regeerakkoord dat VVD en PvdA na de verkiezingen van 2012 in een mum van tijd sloten, is al diverse keren aangepast. 

De meeste aanpassingen waren nodig omdat de regeringspartijen VVD en PvdA in de Senaat geen meerderheid hebben en daar aangewezen zijn op de oppositie.

Hieronder de belangrijkste veranderingen.

Zorgpremie

Al enkele dagen na de presentatie van het regeerakkoord bleek dat de VVD-achterban onoverkomelijke moeite had met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie.

De nivellerende plannen gingen van tafel, maar de VVD moest daar wel voor betalen: 250 miljoen euro ging van infrastructuur naar een verzachting van de voorgenomen WW-ingreep.

Woonplannen

De woonplannen van minister Stef Blok dreigden te sneuvelen in de Eerste Kamer. Blok en de coalitie sloten daarom in februari vorig jaar een woonakkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Daarin werd onder meer de verhuurdersheffing voor woningcorporaties verlaagd van 2,1 naar 1,7 miljard.

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord dat het kabinet in april 2013 sloot met werkgevers en vakbonden gingen de afspraken over WW, en ontslagrecht op de helling. Ze werden uitgesteld of afgezwakt.

Zorgakkoord

In het zorgakkoord dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS kort daarop overeenkwam met de sector werden ingrepen uit het regeerakkoord in gezondheidszorg verzacht.

Ontslagrecht

Een deel van de afspraken over WW en ontslagrecht in het sociaal akkoord werd weer teruggedraaid in het begrotingsakkoord voor 2014 dat kabinet, coalitiepartners en D66, ChristenUnie en SGP in oktober 2013 sloten. Die drie partijen gelden sindsdien als 'meest geliefde oppositie'. 

Begrotingsakkoord

Het begrotingsakkoord bevat verder afspraken voor lastenverlichting en het ongedaan maken of verzachten van bezuinigingen op onder meer kinderbijslag en defensie.

Pensioenakkoord

Enkele weken later sloten dezelfde partijen een pensioenakkoord. De jaarlijkse pensioenopbouw wordt vanaf 2015 wel verlaagd, maar minder dan in het regeerakkoord was afgesproken. Ook komt er een pensioenregeling voor zzp'ers.

Sociaal leenstelsel

Minister Bussenmaker van Onderwijs toonde zich in december bereid de invoering van het sociaal leenstelsel een jaar uit te stellen.

Strafbaarstelling van illegaliteit

Dinsdag maakten VVD en PvdA bekend dat de strafbaarstelling van illegaliteit op verzoek van de PvdA niet doorgaat. Er komt 500 miljoen voor lastenverlichting voor de middeninkomens, een VVD-wens.