Geert Wilders heeft tijdens het eerste kabinet Rutte een vertrouwenscommissie ingesteld om de problemen en onderlinge irritaties binnen de Tweede Kamerfractie van de PVV aan het licht te brengen.

Dit vertelt voormalig PVV-Kamerlid Louis Bontes aan NU.nl. Bontes was zelf lid van de vertrouwenscommissie, net als twee andere PVV-leden.

"Wilders maakte zich zorgen over de sfeer binnen de fractie", aldus Bontes. Hij denkt dat iemand van buiten de partij Wilders destijds heeft geadviseerd de vertrouwenscommissie in te stellen.

De commissie bestaande uit drie leden heeft toen vervolgens vier weken lang afzonderlijk met de overige 21 Kamerleden van de partij gesproken.

De commissie ging in november 2011 aan de slag. "Er was zeer grote irritatie tussen de nieuwe en de negen oude Kamerleden van de PVV", aldus Bontes. 

Wantrouwen

Volgens Bontes was het onderlinge wantrouwen binnen de partij destijds al zo groot, dat niet alle Kamerleden met alle drie de commissieleden in gesprek wilden gaan. "Dan was een vereiste bijvoorbeeld om alleen met één persoon te kunnen spreken", aldus Bontes.

De commissie kwam vervolgens met een advies aan Wilders met een flink aantal punten om de sfeer in de fractie te verbeteren. "Eén van die punten was dat de fractie een soepeler mediabeleid moest krijgen", aldus Bontes. Over de inhoud van de andere punten wil Bontes niet ingaan. "Dan zou ik mijn verantwoordelijkheid als vertrouwenspersoon alsnog schaden."

Advies

Wel wil Bontes kwijt dat er van het advies van de vertrouwenscommissie binnen de partij 'niet veel terecht' is gekomen. "Wilders heeft er niets mee gedaan." Later, in 2012, stapt Hero Brinkman uit de partij. Bontes werd in oktober vorig jaar door Wilders uit de fractie gezet, nadat hij in de media bekend maakte dat er was gesjoemeld met de fractiegelden.

Bontes laat na de tumultueuze anderhalve laatste week van de PVV, waarin twee Kamerleden, diverse Provinciale Statenleden en één gemeenteraadslid opstapten, weten dat hij 'het wel goed' vindt dat hij zijn 'gelijk' heeft gehaald.

"Een partij leiden en met mensen in gesprek gaan, dat is niet Wilders ding. Ik heb gezegd: vroeg of laat gaat dit fout. De partij is los zand. Dat is natuurlijk voor honderd procent zo uitgekomen."

NUweekend: 'Er staat nog van alles te gebeuren bij de PVV'