D66 heeft na de forse winst bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week vierhonderd nieuwe leden mogen inschrijven. D66-partijvoorzitter Fleur Gräper meldt dat donderdag.

Waar veel andere partijen het afgelopen jaar leden verloren, groeide het ledental van D66 met bijna 3 procent naar 23.700. Die trend zet zich ook dit jaar voort.

D66 werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in veel grote steden de grootste partij. In Amsterdam, Den Haag en Groningen stootte de partij de PvdA van de troon, in Utrecht GroenLinks. Het aantal D66-raadszetels groeide van 534 naar ruim 800.

De verkiezingsuitslag per gemeente l Dossier gemeenteraadsverkiezingen