Wethouder Pieter Hilhorst heeft woensdagmiddag afscheid genomen van de Amsterdamse gemeenteraad. Hij kreeg een groot applaus.

''Een turbulente verkiezingscampagne en -uitslag leidden tot je plotselinge vertrek'', zo sprak burgemeester Eberhard van der Laan de vertrekkende PvdA-wethouder toe. ''Ik weet zeker dat je je blijft inzetten voor Amsterdam en de Amsterdammers.''

Hilhorst volgde in november 2012 Lodewijk Asscher op als wethouder van financiën, jeugd en onderwijs. ''Voor mijn gevoel was ik nog nauwelijks begonnen'', zei Hilhorst in zijn afscheidstoespraak. ''Ik heb veel geleerd. Het doet me pijn dat ik niet meer tijd kreeg om de lessen in de praktijk te brengen.''

''De verkiezingsuitslag was een dreun voor de PvdA en voor mij. Ik heb de landelijke trend niet kunnen keren en daarom ben ik opgestapt. Het is een besluit waar ik voor 100 procent achter sta en dat ik 100 procent betreur'', zei Hilhorst. De PvdA verloor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vijf van de vijftien zetels. 

Verschil

Hilhorst: ''Ik hou van Amsterdam en ben blij dat ik de sprong heb gewaagd. Op deze plek kon ik het verschil maken.'' Hilhorst noemde onder meer de proef op peuterscholen, waarmee peuters hun taalachterstand kunnen inhalen, als een van zijn succesen. ''Ik ga nu op een andere manier invulling geven aan mijn maatschappelijke betrokkenheid.''

Terugblikkend op de verkiezingen zei Hilhorst: ''In de verkiezingscampagne ben ik veel te defensief geweest en te weinig de 'happy warrior' die ik eigenlijk ben.''

Hilhorst ging ook in op de lage opkomst, zonder dat als verklaring voor zijn verlies te willen aandragen. ''Het raakt me persoonlijk dat driekwart van de Marrokkanen, Surinamers en Antillianen en twee derde van de Turkse gemeenschap niet stemde. Dat vloekt met alles waar ik voor sta. Deze kiezers zijn thuisgebleven. Ze hebben niet het heft in eigen hand genomen, maar op de grond laten vallen. Amsterdammers moeten zich juist verbonden voelen door de politiek.''

De verkiezingsuitslag per gemeente l Dossier gemeenteraadsverkiezingen