De aanpak van fraude in de voedselketen moet een hogere prioriteit krijgen. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zegt dat in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Dijksma: ''Het is een stevig en helder rapport. Bij te veel bedrijven ontbreekt een moreel besef en de verantwoordelijkheid om zo goed als mogelijk voedselveiligheid te borgen. Dat moet anders. We hebben zelf om dit onderzoek gevraagd: het is van belang om risico's bloot te leggen. Dat is de enige manier om problemen aan te pakken.''

Ze komt op een later moment nog met een uitgebreide reactie op het rapport, maar de bewindsvrouw ziet in ieder geval een grote rol weggelegd voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het orgaan dat verantwoordelijk is voor keuring en toezicht.

''Een belangrijk onderdeel is dat we de sector aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het aanpakken van fraude moet een hogere prioriteit krijgen, de NVWA zal samen met opsporingsinstanties veel werk moeten verzetten. Verder zijn we bezig met het uitvoeren van het plan van aanpak om de NVWA te versterken. Daarbij zullen we het systeem van keuring en toezicht fundamenteel herzien", aldus Dijksma. 

'Echt raken'

Volgens D66-Kamerlid Gerard Schouw wegen de maatregelen die nu genomen kunnen worden tegen frauderende voedselproducenten niet op tegen het economische voordeel dat ondernemers kunnen behalen door te sjoemelen en te frauderen met voedsel.

"Bedrijven die frauderen moeten echt geraakt worden. Daarom hogere boetes en eerder overgaan tot strafrechtelijke vervolging om fraude zoveel mogelijk te voorkomen", aldus Schouw.

Geschrokken

De PvdA is geschrokken van de conclusies van de Onderzoeksraad. Dat voedselfraude vaak voorkomt was bekend, maar nu blijkt dat ook de voedselveiligheid in het geding is, aldus Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers.

 "De PvdA wil daarom dat het kabinet het toezicht intensiveert, de pakkans verhoogt en het transparanter maakt waar het eten vandaan komt, zodat de consument kan weten wat hij eet.''

De Onderzoeksraad kwam woensdag met harde conclusies over de vleesindustrie. Volgens de instelling slagen zowel het bedrijfsleven als de Nederlandse overheid niet in de veiligheid van het vlees te waarborgen.

"Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden om te voorkomen dat onveilig vlees de consument bereikt."

Schokkend

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA, noemt de conclusies van de Onderzoeksraad helder. "Ze zouden zelfs schokkend zijn, als ze al niet grotendeels bekend waren. Het ontbreekt dit kabinet kennelijk nog aan concrete maatregelen om de 'rotte appels' te vinden en aan te pakken."

Het CDA wil zo spoedig mogelijk concrete maatregelen van het kabinet ten behoeve van voedselveiligheid en bestrijding van fraude. "Noodzakelijk is dat de hele voedselketen zijn verantwoordelijkheid neemt", aldus Geurts.