De Gelderse commissaris van de Koning Clemens Cornielje (VVD) heeft woensdag gewaarschuwd voor de aansluiting die de PVV van Geert Wilders zoekt bij gelijkgestemde politieke partijen in andere Europese landen. 

''De ÖVP in Oostenrijk, het Vlaams Blok in België en de groep van Le Pen in Frankrijk zijn dubieuze partijen. Als iemand met glijdende standpunten daarbij aansluiting zoekt, moeten we extra kritisch zijn op wat er gezegd wordt.'' Cornielje deed zijn uitlatingen aan het begin van de Statenvergadering in Arnhem.

PVV-fractieleider Marjolein Faber reageerde als gestoken en vond ''dergelijke uitspraken over de Europese verkiezingen in een Statenzaal wel heel ver gaan.'' Cornielje: ''Dat mag u zeggen, maar ik heb mijn ervaringen met de heer Wilders.'' Cornielje was Kamerlid voor de VVD toen Wilders uit die partij stapte.

De Gelderse commissaris riep op ''individueel moreel afstand te nemen van mensen die het gewoon vinden om anderen uit te sluiten en tegen elkaar op te zetten. H

et is ieders verantwoordelijkheid de grenzen van het betamelijke en het onbetamelijke te bepalen.'' PVV-Statenlid Daniël ter Haar verliet maandag zijn partij wegens de uitlatingen van Wilders. Twee van de vier andere Gelderse PVV'ers hebben ook hun twijfels, maar zijn nog niet opgestapt. Fractieleider Faber zegt alle ophef niet te begrijpen.

Afstand

Provinciale Staten praten later woensdag over een voorstel van de ChristenUnie om gezamenlijk en unaniem afstand te nemen van de oproep van Wilders.

Overzicht: Uittocht bij de PVV

Alles over de onrust rond de PVV in ons dossier