Het belastingstelsel moet zorgen voor meer economische groei en banen. Deze doelen staan voor staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voorop, zo heeft hij maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Ook wil Wiebes bij nieuwe fiscale wetsvoorstellen beter kijken naar de uitvoerbaarheid.

VVD'er Wiebes volgde in februari zijn partijgenoot Frans Weekers op als staatssecretaris. Weekers moest aftreden wegens problemen rond het verstrekken van huur-, zorg- en andere toeslagen, waarvoor de Belastingdienst verantwoordelijk is.

In zijn brief van maandag geeft de nieuwe bewindsman zijn beleidsprioriteiten aan.

Wiebes laat doorschemeren dat hij positief staat tegenover suggesties van de adviescommissie-Van Dijkhuizen om het belastingstelsel te hervormen en te vereenvoudigen.

Een inhoudelijke reactie komt echter pas later dit jaar. Van Dijkhuizen opperde onder meer lagere tarieven, wat zal leiden tot meer banen.

Volgende kabinetsperiode

Waarschijnlijk zullen de belastinghervormingen pas in de volgende kabinetsperiode in de praktijk worden gebracht.

In het verleden gingen dergelijke operaties meestal gepaard met een lastenverlichting, omdat er altijd groepen zijn voor wie de veranderingen nadelig uitpakken.

''Ik ben me ervan bewust dat elke aanpassing van het belastingstelsel gericht op groeistimulering of vereenvoudiging winnaars en verliezers kent'', schrijft Wiebes.

''Draagvlak voor verandering - hoe heilzaam de verandering ook is op macroniveau - is dan ook niet vanzelfsprekend. Zonder strijdlust en optimisme is elke poging zinloos - dus aldus gezind verschijn ik aan de start.''