Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat mensen die lijden aan asbestose, een longaandoening door het werken met asbest, een voorschot op een eventuele schadevergoeding geven.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Slachtoffers krijgen in totaal 19.201 euro als voorschot. Als de werknemer al een schadevergoeding heeft ontvangen, dan moet het weer terugbetaald worden aan het kabinet.

Asscher heeft het advies overgenomen van het Instituut voor Asbestslachtoffers. 

Asbestose is een aandoening waarbij de longcapaciteit afneemt. Werknemers die kanker krijgen door asbest krijgen al een soortgelijke vergoeding. Mensen met asbestose krijgen de vergoeding pas na jaren van procederen.

Rechtszaak

Het voorschot van de minister kan nu gebruikt worden voor het aanspannen van een rechtszaak of voor de kosten bij een lopende zaak. Mocht de werknemer als gevolg van de ziekte eerder komen te overlijden, dan heeft die nog iets aan de schadevergoeding waar hij eventueel recht op zou hebben.

Verzekeraars en werkgevers waren al wel overeengekomen dat er een vergoeding voor immateriële schade moest komen. Die kan oplopen tot ruim 55.000 euro.