In steeds meer gemeenten komt een hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. 

Vrijdagmiddag stond de teller op vijf. Het gaat om Vught, Aalburg, Zaltbommel, Noordwijk en Waddinxveen. In Boxtel is er vrijdag al een hertelling geweest, dat leidde tot een zetelwisseling.

Als laatste gemeenten meldde zich vrijdag Waddinxveen. Tot hertelling is besloten omdat er volgens de gemeenten relatief veel blanco en ongeldige stemmen zijn (resp 70 en 41).

Daarnaast is er een verschil van een stem dat de toewijzing van een restzetel bepaalt.

Noordwijk

In Noordwijk vroeg het CDA om hertelling. Het christen-democraten in de kustplaats kwamen met het verzoek omdat het verschil van slechts een stem de doorslag gaf bij de toekenning van de laatste restzetel.

Die zetel kwam terecht bij Puur Noordwijk, maar zou bij een minimaal afwijkend telresultaat ook bij het CDA terecht kunnen komen.

Vught

In Vught komt ook op verzoek van het CDA een hertelling. In de Brabantse gemeente gaat het eveneens om een verschil van een stem bij de toekenning van een restzetel. Die kwam nu terecht bij D66.

Op verzoek van wederom het CDA, nu in Zaltbommel, worden ook daar alle stemmen opnieuw geteld. De christen-democraten zeggen dat ze enkele stemmen tekort komen voor een derde raadszetel.

In Aalburg wordt opnieuw geteld omdat er fouten zijn gemaakt bij de telling die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

De verkiezingsuitslag per gemeente l Dossier gemeenteraadsverkiezingen