CDA en ChristenUnie verwijten PVV-leider Geert Wilders dat hij wel ''een grote mond'' heeft over de zorg, maar dat hij het verder laat afweten. 

''Als de zorg u wat waard is, had u wel in meer gemeenten meegedaan'', zei ChristenUnieleider Arie Slob dinsdagavond in het fractieleidersdebat van de NOS daags voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De PVV doet slechts in twee gemeenten mee.

Wilders haalde in het debat hard uit naar de plannen om zorgtaken over te hevelen naar de gemeenten. Volgens hem is dit niet meer dan een enorme bezuinigingsoperatie, terwijl er tegelijk miljarden naar Brussel gaan. ''Handen af van de zorg'', riep Wilders.

''Grote woorden'', vond CDA-leider Buma, ''maar na de verkiezingen is er alleen ruzie binnen de PVV.''

Ook toen het over veiligheid op straat ging, kreeg Wilders door D66-leider Alexander Pechtold het verwijt dat de PVV maar in twee gemeenten meedoet en dat er veel onrust is in die fractie.

Criminaliteit

De VVD liet tijdens het debat weten dat de afkomst van criminelen niet van belang is. Het gaat er om de pakkans te vergroten en het slachtoffer meer centraal te stellen. Dat is volgens de VVD een omslag die mogelijk wordt gemaakt met de nationale politie, die effectiever is dan de regionale korpsen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra reageerde hiermee op Wilders die stelde dat het voor elke grote stad in Nederland goed zou zijn als er minder PvdA en minder Marokkanen zijn. Wilders wees op de criminaliteitscijfers waarin Marokkanen en Antillianen oververtegenwoordigd zijn.

Zijlstra: ''Marokkaan, Turk of autochtone Nederlander, dat interesseert me niet. Ja, sommigen scoren hoger in de cijfers, maar daar gaat het niet om. Laten we ophouden te kijken naar de afkomst van de dader. Elke dader moet gewoon worden aangepakt.''

Afwijken

Zijlstra wijkt met zijn opmerkingen enigszins af van VVD-leider en premier Mark Rutte. Die zei eerder dat problemen bij Marokkanen en Antillianen wel benoemd moeten worden, maar dat politici bevolkingsgroepen niet over een kam moeten scheren.

PvdA-leider Diederik Samsom viel Wilders in het debat opnieuw aan op zijn Marokkanen-opmerkingen. Hij kreeg steun van D66-leider Alexander Pechtold die Wilders verweet dat het overgrote deel van de acht oorspronkelijke PVV-raadsleden in Den Haag daar inmiddels niet meer in de gemeenteraad zit.

Ook Pechtold pleitte voor het vergroten van de pakkans. Slechts een kwart van de misdrijven wordt maar opgelost.

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp | Zoek stemlokalen in uw buurt