Het wordt vrijwel zeker weer mogelijk om criminele burgers als infiltrant in te zetten bij het bestrijden van zeer zware georganiseerde misdaad. 

Een meerderheid van de Tweede Kamer was er, althans op hoofdlijnen en onder tal van voorwaarden, al mee akkoord. Maar dinsdag werd er nog wel gesproken over een PvdA-motie over voorwaarden aan en evaluatie van de inzet van de 'burgermol'.

Coalitiegenoot VVD en de oppositiepartijen CDA, PVV en SGP steunen het voorstel van de sociaaldemocraten, waarin staat dat een criminele burgerinfiltrant alleen bij hoge uitzondering en onder strikte waarborgen mag worden ingezet. De regering moet bovendien jaarlijks melden hoe vaak dat is gebeurd.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil het opsporingsmiddel al langer toepassen, omdat niet alle bendes meer met de traditionele middelen te bestrijden zijn. De minister erkent dat er risico's zijn, maar heeft dan ook zelf al strenge eisen aan de inzet gesteld.

Afspraken

In een zaak mag van een andere opsporingsmethode niet al te veel meer worden verwacht, de ernst van de misdaad moet zeer groot zijn en de inzet van een infiltrant mag vooral niet te lang duren.

Er moeten afspraken worden gemaakt over wat de infiltrant mag doen bij de criminele organisatie, bijvoorbeeld bij voorbereidingshandelingen voor een misdrijf. Volgens Opstelten komt er een gedegen evaluatie van de inzet van de criminele burgerinfiltrant.

IRT-affaire

Die is omstreden sinds de IRT-affaire van twintig jaar geleden. Met medeweten van de politie en justitie werden grote partijen drugs doorgelaten. Daarop werd de motie-Kalsbeek aangenomen, waarin was voorgesteld het middel niet meer toe te passen.

De lessen van de IRT-affaire zijn volgens de minister echter 'een belangrijke toetssteen' geweest bij zijn voorstel om de 'burgermol' weer te gebruiken. Als de motie-Kalsbeek nu buiten werking wordt gesteld, kan de infiltrant meteen weer worden ingezet. De Kamer stemt daar volgende week dinsdag over.

Voor onder meer D66 en de SP gaat de inzet van een criminele burgerinfiltrant veel te ver. Zij willen dat dat verboden blijft.