PvdA-leider Diederik Samsom zal zijn zorgbelofte niet kunnen waarmaken. Daarmee voedt hij het wantrouwen in de politiek, dat zegt CDA-Kamerlid Mona Keijzer tegen NU.nl.

"Als je kijkt naar alle bezuinigingen dan zou het eerlijke verhaal zijn dat mensen die zorg straks niet meer zullen krijgen", stelt ze. "Door zich te verlagen tot dergelijke beloftes voedt hij het wantrouwen in de politiek."

Samsom zei dinsdag op NU.nl dat hij garandeert dat iedereen toegang zal blijven houden tot zorg bij gemeentes waar de PvdA in het bestuur zit.

De PvdA-leider doelt onder meer op voldoende wijkverpleegkundigen en voldoende dagbesteding (begeleiding voor ouderen en mensen met een handicap). "Ik garandeer dat in elke gemeente met een PvdA-bestuur die zorg geregeld is", stelde hij.

Minder geld

Zijn uitspraak is opvallend, aangezien er juist veel minder geld beschikbaar is om die zorg te kunnen bieden.

Gemeenten krijgen per 2015 de verantwoordelijkheid over deze dagbesteding, maar krijgen daarvoor minder geld. De wijkverpleging wordt een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, maar ook zij krijgen te maken met een korting op het budget.

Gemeenten gingen zelf al over de huishoudelijke hulp, maar ook dat bedrag gaat omlaag.

Stemmingmakerij

Het past volgens de PvdA in de bredere agenda van het kabinet om Rijkstaken af te stoten en de zorg zoveel mogelijk lokaal te organiseren om kosten te kunnen besparen. Samsom wil de gegarandeerde zorgtoegankelijkheid betalen door een eigen bijdrage te vragen van de hoge inkomens en door niet direct de onroerendezaakbelasting te verlagen.

"Dat is stemmingmakerij", oordeelt Keijzer. "Mensen die echt vermogend zijn melden zich niet bij de gemeente. 80 procent van de mensen met huishoudelijke verzorging zijn minima en dat budget wordt met 40 procent gekort."

Ook zegt ze te vrezen dat de onroerendezaakbelasting omhoog zal moeten om de zorg te kunnen betalen.

Beleidsstukken

Volgens haar liggen er in gemeenten waar de PvdA aan de macht is, al beleidsstukken waarbij de kern is dat mensen hun huishoudelijke verzorging gaan verliezen.

"Dit soort uitspraken storen mij mateloos. Deze bezuinigingen gaan effect hebben. Je kunt niet volhouden dat het op hetzelfde zorgniveau blijft."

Struikelblok

ChristenUnie-leider Arie Slob stelt dat de garantie van Samsom een loze belofte zou kunnen worden als er niet meer geld voor de zorg wordt uitgetrokken.

"De budgetten zijn het grote struikelblok. Er zal meer geld beschikbaar moeten komen voor de dagbesteding en voor het werven en trainen van mantelzorgers", stelt hij.

Bram van Ojik (GroenLinks) stelde tegenover BNR niet te vertrouwen op de belofte van Samsom. "Er wordt voor zo’n anderhalf miljard bezuinigd op de zorg aan huis", stelt hij.

"Gemeenten zitten met het handen in het jaar, die hebben geen idee hoe ze ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn zorg behoudt."

Illegaliteit

Eerder ontstond ook al ophef over Samsoms uitspraken uit hetzelfde interview over het wetsvoorstel rond de strafbaarstelling illegaliteit. 

Oppositiepartijen D66, ChristenUnie en GroenLinks laten geen spaan heel van zijn opmerking dat het strafbaar maken van illegaliteit nauwelijks betekenis zal hebben in het leven van illegalen.

Interview met Samsom

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen | Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp