In elke gemeente waar de PvdA in het bestuur komt, zal de zorg voor iedereen beschikbaar blijven. 

Die garantie geeft PvdA-leider Diederik Samsom in een interview met NU.nl.

Hij doelt onder meer op voldoende wijkverpleegkundigen en voldoende dagbesteding (activiteiten voor mensen met een handicap). "Ik garandeer dat in elke gemeente met een PvdA-bestuur die zorg geregeld is", stelt hij.

Gemeenten krijgen per 2015 de verantwoordelijkheid over deze dagbesteding, maar krijgen daarvoor minder geld. De wijkverpleging wordt een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, maar ook zij krijgen te maken met een korting op het budget.

Gemeenten gingen zelf al over de huishoudelijke hulp, maar ook dat bedrag gaat omlaag.

Het past in de bredere agenda van het kabinet om Rijkstaken af te stoten en de zorg zoveel mogelijk lokaal te organiseren om kosten te kunnen besparen. Samsom wil de gegarandeerde zorgtoegankelijkheid betalen door een eigen bijdrage te vragen van de hoge inkomens en door niet direct de onroerendezaakbelasting te verlagen.

Strafbaarstelling illegaliteit

Samsom zegt in het interview ook dat de afspraak uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te maken "is ontmanteld tot iets dat in het leven van illegalen heel weinig betekent".

De afspraak zorgde voor een hoop onrust bij de PvdA-achterban. Samsom trotseerde desondanks een oproer in zijn partij en maakte afspraken met coalitiepartner VVD over het asielbeleid.

Onlangs eiste ChristenUnie-leider Arie Slob dat het voorstel alsnog van tafel zou gaan, anders zou hij zich terugtrekken uit de begrotingscoalitie.

Volgens Samsom zijn de kritiekpunten van Slob al teruggedraaid. "Illegalen mogen niet in de cel belanden. Dat gebeurt dus ook niet. Je mag niet strafbaar zijn als je een illegaal helpt, dat hebben we er ook al uitgehaald", aldus de PvdA-leider.

Kinderpardon

Samsom wijst erop dat daar tegenover staat dat er een kinderpardon is gekomen en dat de vreemdelingendetentie wordt verminderd.

In combinatie met andere afspraken uit het regeerakkoord is er volgens hem daarom sprake van winst voor de asielzoeker. "Die winst is groot als je kijkt naar wat wij hebben bereikt na tien jaar verharding van het vreemdelingenbeleid", aldus Samsom.

"Ik accepteer dat andere partijen daar een symbool bij nodig hadden, een vlag waarmee ze kunnen zwaaien. Zo lang het bij een vlag blijft accepteer ik dat."

Lees hier het hele interview met Diederik Samsom

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp