PvdA-leider Diederik Samsom beschuldigt SP-leider Emile Roemer van bangmakerij bij zijn kritiek op de kabinetsplannen voor de zorg. 

Samsom deed dat maandag in het verkiezingsdebat van EenVandaag op de Erasmus Universiteit.

Roemer had Samsom verweten dat het kabinetsbeleid leidt tot vijftigduizend ontslagen in de zorg en het verplicht verhuizen van veel ouderen. Roemer wil juist de bureaucratie aanpakken. ''U pakt de ouderen, wij pakken de verspilling aan'', zei Roemer tegen Samsom.

Roemer en CDA-leider Sybrand Buma willen de wet uitstellen. D66-leider Alexander Pechtold ging niet zover, maar ook hij maakt zich zorgen. De decentralisatie van zorgtaken kan alleen volgend jaar ingaan als de gemeenten er klaar voor zijn, zei hij.

Samsom ziet geen aanleiding voor uitstel. Hij spreekt geregeld PvdA-wethouders die zeggen: geef ons de mogelijkheid.

Verwijten

In een debat over de economie maakten Pechtold en ChristenUnie-leider Arie Slob Buma harde verwijten omdat het CDA niet mee heeft gedaan met de akkoorden tussen kabinet en oppositie. ''Waar was u, meneer Buma? U heeft gekozen voor een politieke sabbatical. Zo komen we niet uit de crisis.'' Pechtold sloot zich daarbij aan: ''U stond in de hoek met Roemer en Wilders.''

Buma stelde dat het kabinet telkens weer kiest voor lastenverzwaringen en dat hij pas mee wil doen als het kabinet kiest voor lastenverlichting. Hij verweet het kabinet er voor te kiezen om de lasten in 2015 nog eens met 1,5 miljard euro te verzwaren, terwijl lagere lasten volgens hem juist kunnen leiden tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

Pechtold en Samsom botsten met elkaar over Pechtolds plannen om de lasten te verlichten. Hij wil daarvoor snijden in de toeslagen, maar volgens Samsom treft dat vooral mensen met lage en middeninkomens. ''U helpt mensen met een uitkering. Wij helpen mensen uít een uitkering'', zei Pechtold.

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp | Zoek stemlokalen in uw buurt