De boodschap 'geen haakse bochten, maar koers houden' slaat aan, vindt VVD-premier Mark Rutte. "Ik verwacht dat dat zich terugvertaalt in de uitslag."

Verschillen tussen links en rechts zijn groter geworden zei u twee jaar geleden. Merkt u dat ook in deze campagne?

"Het linkse blok is groter geworden, want de PVV is toegetreden. De partij van Wilders is definitief vertrokken uit het rechtse kamp." 

"Die trend zag je al, maar het is goed om te realiseren dat als je rechts wilt stemmen je bij de VVD uitkomt. Als je kijkt naar het financieel-economische programma van de PVV is dat natuurlijk heel erg links."

In welk opzicht dan?

"Alles wat te maken heeft met het eisen stellen aan een uitkering, het bezuinigen op de sociale zekerheid, de noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg." 

"Er is een steeds kleinere groep partijen die steun geeft aan dat VVD-beleid. Dus je merkt dat op rechts de lucht ijler wordt, dat daar minder partijen zitten."

Maar veiligheid is bij uitstek een punt waar VVD en PVV elkaar vinden. Daar voeren jullie beide campagne op. 

"Maar niet door te zeggen dat alle Marokkanen een probleem zijn. Die problemen los je op door de veiligheidsproblemen aan te pakken. In de Tweede Kamer gaat 70 procent van de debatten over geld en in dat opzicht is de PVV een linkse partij. Linkser dan de SP nog."

Maar juist veiligheid is bij uitstek een rechts thema.

"Daarom zet bij ons in Den Haag VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis stevig in op integratie. Hij zegt: een tegenprestatie leveren voor je uitkering, spreek je geen Nederlands dan geen bijstand. Als je niet voldoende scholing hebt en daardoor in de bijstand komt moet je meer aan scholing doen." 

"De Schilderswijk, daar is honderd miljoen ingepompt zonder effect. Stoppen daarmee. Daarom ben ik trots op de VVD, de problemen pakken we aan. Die los je niet op door een sweeping statement."

Ging Wilders met zijn uitspraak 'minder Marokkanen' niet weer een stap verder? Eerder ging het nog om overlastgevende Marokkanen.

"Ik ga er verder niks over zeggen. Er zijn natuurlijk problemen met Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Maar je lost de problemen niet op door mensen over één kam te scheren."

Waarom zegt u niet: ik ben ook de premier van al die Nederlandse Marokkanen, ik neem afstand van deze uitlatingen?

"Ik hoef toch niet iedere keer te reageren als Wilders een stuk rood vlees de arena ingooit?"

Misschien zijn er wel Marokkanen die hier aanstoot aan nemen.

"Ach joh, die zijn allang..." 

Murw?

"Die willen dat problemen opgelost worden. Er zijn Marokkanen die VVD stemmen omdat ze ook willen dat die problemen met overlastgevende Marokkanen worden aangepakt. Daarvoor zitten we in de politiek."

Steeds meer partijen en economen zeggen: de VVD wil te hard bezuinigen. Het is nu genoeg geweest. Bezuinigingen dempen economische groei, dempen de bestedingen.

"Het bewijs is er nu: Dat is niet zo. Iedereen zei: die 6 miljard extra bezuinigen voor 2014 zorgt ervoor dat de economische groei eruit wordt gehaald." 

"Wat blijkt? Het tekort daalt sneller dan we dachten, de groei accelereert ten opzichte van wat we dachten, de werkloosheid neemt eerder af, het vertrouwen neemt meer toe dan we eerder in de cijfers zagen." 

Dat zegt u, maar economen zeggen: als er minder hard was bezuinigd had de economie sneller kunnen herstellen. Dat de economie nu sneller groeit dan we dachten is eerder ondanks dan dankzij het kabinetsbeleid.

"Het CPB heeft het objectief vastgesteld. Ik zou dus tegen die economen willen zeggen: neem even 24 uur om uit te leggen hoe u dít nu weer verklaart. De CPB-cijfers vind ik het objectieve bewijs dat het nu geen moment is voor experimenten."

Dus geen ruimte voor lastenverlichting?

"De overheid ligt nog steeds als een blob op ons. Die neemt ons de zuurstof af. Die moet weg. Pas dan is er ruimte voor lastenverlichting. Volgend jaar geven we nog steeds 12 miljard meer uit dan we binnenkrijgen."

D66-leider Alexander Pechtold zegt: we moeten de sociale zekerheid verder aanpakken, dan kunnen we die lastenverlichting betalen.

"We grijpen al fors in in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. In een paar jaar tijd voor 51 miljard in, vooral op deze posten."

Het is wel even genoeg?

"Kijk, ik ga nu niet de onderhandelingen doen. Maar mijn verstandige advies zou zijn: geen experimenten, koers houden."

De pomphouders in de grensstreek zijn onderhand radeloos. Door de hogere accijnzen houden ze geen klant meer over.

"In Almere sprak ik mensen die zich zorgen maken over de sociale zekerheid. Op Urk maken ze zich zorgen over de gezondheidszorg, in Limburg maken ze zich zorgen over de pomphouders." 

"We gaan door een moeilijke fase en nemen moeilijke maatregelen. Maar die maatregelen bekijken we altijd op hun effect. Ook voor de hogere accijnzen. In mei hebben we betrouwbare cijfers over de effecten."

Dus de pomphouders moeten gewoon even geduld hebben?

"Je moet niet bij de eerste tegenwind, dat geldt niet alleen voor de pomphouders, de plannen weer aanpassen. Iedereen vraagt om extra geld, ook mensen met een uitkering, mensen in de gezondheidszorg."

In de G4 staat de VVD op stabiel verlies. Is de chemie die de VVD de laatste jaren winst heeft opgeleverd uitgewerkt?

"De peilingen spreken elkaar tegen. In Valkenburg gaan we van 1 naar 5. Ik merk dat er laatste weken een upswing aan de gang is."

"Bij deze gemeenteraadsverkiezingen ligt een simpele keuze voor: Stem je op een experimentele partij of zeg je: geen experimenten maar koers houden?"

"Mensen voelen in de portemonnee dat de economie aan het aantrekken is en bedrijven zien een vollere orderportefeuille. Dus de boodschap slaat aan. Ik verwacht dat dat zich terugvertaalt in de uitslag."

Verwacht u net zoveel raadszetels als bij de verkiezingen in 2010?

"Ik doe nooit voorspellingen over de uitslag. Maar mijn verwachting is dat de uitslag beter zal zijn dan peilingen suggereren."

"Doordat de VVD in het kabinet zit, en doordat het bedrijfsleven het hoofd boven water heeft kunnen houden, trekt de economie aan."

"De volgende stap is het stimuleren van innovatie. We gaan daar extra accent op leggen. Met meer geld, maar ook door overbodige regels weg te nemen. Maatregelen die het voor bedrijven makkelijker moet maken om van een goed idee ook echt tot een levensvatbaar product te komen."