De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP zouden bij nieuwe onderhandelingen over de begroting van 2015 er meer uit moeten halen dan tijdens het afgelopen herfstakkoord het geval was.

Dit stelt Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA, in een interview met NU.nl. "De invloed van de drie partijen is minimaal."

Eén van de wensen van het CDA lag afgelopen week al op tafel: minimaal een jaar uitstel van decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Probleem is alleen dat de partij zelf bij voorbaat al is uitgesloten van de onderhandelingen en die eis dus niet op tafel kán leggen.

Vorig jaar stelde Dijsselbloem nog bij nieuwe onderhandelingen opnieuw met alle partijen om tafel te willen. Begin maart sloot hij echter vrij plotseling het CDA uit. Dat ligt niet aan slechte banden met de PvdA, zo stelt Buma. 

"Dijsselbloem wil alleen niet met ons om tafel omdat hij de belastingverlaging, waar wij voor staan, geen goed idee vindt. Ik heb nog geen enkele van de vijf partijen die zullen mee doen aan de onderhandelingen horen ontkennen dat er niet opnieuw sprake zal zijn van belastingverhogingen."

"Ik hoor nu voor de gemeenteraadsverkiezingen vooral gekissebis voor de bühne tussen de vijf partijen."

Illegalen

Als voorbeeld van het 'gekissebis' voor de bühne noemt Buma de strafbaarstelling van illegalen. "Alle ophef nu, daar verbaas ik me over. Arie Slob (leider van de ChristenUnie, red.) had al bij het herfstakkoord in 2013 de eis dat hij pas verder onderhandelt als deze strafbaarstelling niet op tafel komt. We weten al sinds 2012 dat het kabinet met dit wetsvoorstel gaat komen."

Zelf zou het CDA nog wel eens een sleutelrol kunnen gaan spelen bij dit aanstaande wetsvoorstel van het kabinet om het aan een meerderheid te helpen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt, maar dat is een heikel punt voor de PvdA: er is veel verzet tegen bij de achterban van de partij.

Bekijk video:

 

Voorstander

Het CDA stelt het principe van de strafbaarstelling niet af te wijzen, maar de inhoud van het nog aanstaande wetsvoorstel eerst te willen beoordelen.

"Ik wil een wet zien die echt bijdraagt aan de aanpak van illegaliteit, maar waarbij er tegelijkertijd geen heksenjacht ontstaat. Het moet een reëel wetsvoorstel zijn waarbij het einddoel is de illegaliteit te bestrijden."

Lees het hele interview met Sybrand Buma