Lokale bestuurders hebben er vertrouwen in dat zij in staat zijn de extra taken die zij op hun bordje krijgen goed kunnen uitvoeren.

Dat blijkt uit een peiling van Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl onder 463 burgemeesters en wethouders.

80 procent zegt 'redelijk veel' of 'veel' vertrouwen te hebben de overheveling van Rijk naar gemeente succesvol te kunnen uitvoeren. Slecht 7 procent heeft hier weinig vertrouwen in.

Gemeenten worden vanaf volgend jaar onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de AWBZ en het aan de slag helpen van jonggehandicapten.

Critici twijfelen echter of er niet te snel te veel op het bordje van de gemeente komt te liggen.

VVD-Kamerlid Bas van 't Wout laat in een reactie weten het belangrijk te vinden dat gemeenten vertrouwen hebben in de decentralisaties.

"We vragen gemeenten om de zorg dicht bij mensen te organiseren, omdat zij veel beter in staat zijn om op maat de zorg te leveren", aldus de VVD'er. 

Financiën

De respondenten van de peiling zijn verdeeld over de vraag of de gemeenten voldoende financiële middelen hebben om de taken te kunnen uitvoeren.

Vier op de tien bestuurders vindt het budget te beperkt tegenover 27 procent die denkt dat de middelen voldoende zijn. Drie op de tien staan hier neutraal in.

Opvallend is dat PvdA-bestuurders sceptisch zijn. Slechts 22 procent van de PvdA-bestuurders denkt dat de gemeente genoeg financiële middelen hebben voor de extra taken. Bij de VVD ligt dit percentage op 43 procent.

Bewijs

SP-leider Emile Roemer ziet deze peiling als "het levende bewijs" dat de gemeenten niet al per 2015 de taken moeten overnemen en pleit daarom voor uitstel.

"Je mag gemeenten niet misbruiken om bezuinigingen - die oplopen tot 40 procent van het budget - over de schutting te gooien", stelt hij. 

"Ik begrijp goed dat wethouders graag het werk op zich nemen. Dat kan ook, maar niet als je ze de middelen daartoe afpakt."

Van 't Wout wil echter zo snel mogelijk met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de decentralisaties in de Tweede Kamer behandelen.

Volgens Roemer zal het tot "rampen" leiden voor gemeenten en voor de ouderenzorg als VVD en PvdA de plannen doorzetten.

De wetgeving met betrekking tot jonggehandicapten is inmiddels door de Tweede Kamer behandeld.

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp | Zoek stemlokalen in uw buurt