Sinds de opkomst van Pim Fortuyn strijden Leefbaar Rotterdam en de PvdA om de macht in Rotterdam. NU.nl sprak de lijsttrekkers Hamit Karakus (PvdA) en Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam).

De afgelopen acht jaar heerste de PvdA over de maasstad, maar de peilingen wijzen er op dat de wind aan het draaien is. Een paar dagen voor de verkiezingen staat de partij van Eerdmans ruim boven de PvdA in de peilingen.

"De PvdA is helemaal de weg kwijt", stelt Eerdmans. "Leefbaar Rotterdam heeft geen plannen om de crisis te bestrijden", stelt Karakus.

Waarom is de PvdA de weg kwijt?

Eerdmans: "Alle seinen staan op rood. De woonlasten zijn gestegen, het aantal mensen in de bijstand is toegenomen, reserves zijn geplunderd en de werkloosheid is het hoogst van de vier grote steden." 

Karakus: "Ondanks de crisis hebben wij toch 10.000 mensen aan een baan kunnen helpen, waarvan 7.000 mensen permanent. Komende jaren willen we 16.000 mensen meer activeren en 12.000 nieuwe banen creëren." 

Eerdmans: "U haalt bedrijven binnen, maar de meeste zijn vertrokken. Het mkb is de stad uitgejaagd. Dat zijn de feiten."

Karakus: "Wij hebben tenminste een plan, u niet. Als gemeente hebben we bedrijven die zaken met ons doen de eis gesteld om ook werklozen aan het werk te helpen. Wij gaan woningcorporaties daar ook toe verplichten."

"Daarnaast ontwikkelen we gebieden die voor nieuwe werkgelegenheid zorgen en halen we evenementen naar de stad. Dat laatste heeft al tientallen miljoenen rendement opgeleverd. Het enige wat u wil is de lasten verlichten."

Eerdmans: "Wij hebben zes speerpunten: lastenverlichten, onderwijs, integratie, ouderen, veiligheid, en het beperken van de instroom van Oost-Europeanen."

Hoe gaat u die lastenverlichting betalen?

Eerdmans: "We gaan het aantal mensen in de bijstand verminderen en de bijstand versoberen. Verder gaan we de stofkam halen door de ruim 300 miljoen die Rotterdam aan subsidies uitgeeft en instellingen die veel te hoge salarissen betalen gaan we aanpakken."

Leefbaar Rotterdam wil een quotum op de instroom van Oost-Europeanen weren. Is de PvdA daar voorstander van?

Karakus: "Dat is een babbeltruc. Als je maximaal duizend Oost-Europeanen laat inschrijven wil dat niet betekenen dat de 1001ste niet bestaat. Dat is Rotterdammers voor de gek houden. Jij wil een grote muur met grensposten om Rotterdam."

De instroom is makkelijker nu de grenzen open zijn gegaan voor Roemenen en Bulgaren. Moet de arbeidsmarkt niet beschermd worden voor Rotterdammers?

Karakus: "Die Roemenen en Bulgaren waren er al. Het enige verschil is dat ze nu worden geregistreerd. De verdringing komt door de schijnconstructies waardoor zij goedkoop kunnen worden ingezet."

Eerdmans: "De PvdA heeft oogkleppen op. In januari zijn er tweehonderd bijgekomen. Dat moet keer vier doordat ze zich niet allemaal inschrijven dus dan kom je uit op bijna tienduizend per jaar. Met duizend maximaal geef je de arbeidsmarkt rust."

"Er zijn nu wijken met onnederlandse problematiek, zoals Zuid-Europese werkloosheidscijfers, taalproblemen, sociale achterstanden, integratie. De spons is vol."

Karakus: "Wat u doet is angst aanjagen. U flyert met de mededeling: Pas op: er komen Polen aan, die gaan inbreken. Dat is angst aanjagen."

Eerdmans: "Dat is aantoonbaar niet waar, dat staat niet in die flyer. Maar als u speciale Polenhotels gaat opzetten dan heeft dat een aanzuigende werking. Straks denkt men in Oost-Europa: Daar staat een hotel voor ons klaar. En je maakt dezelfde fout als bij de arbeidsmigranten in de jaren zeventig. Daarmee creëer je segregatie."

Leefbaar zet in op veiligheid. Is dat nodig, meneer Karakus?

Karakus: "Rotterdam is veiliger geworden, laat je niks aanpraten. Eerdmans leeft ervan om angst aan te jagen. Laat je niet aanpraten dat de metro's in Rotterdam onveilig zijn." 

Met name vrouwen voelen zich daar niet altijd veilig.

Karakus: "Het is niet honderd procent veilig, maar het is ook niet onveilig."

Eerdmans: "Deze week zei u: De politie moet niet teveel aanwezig zijn, want dat kan een unheimisch gevoel geven. Het moet toch niet gekker worden."

"Het veiligheidsbeleid is verslapt. Er is sprake van toenemende agressie in het openbaar vervoer. Daar voelen mensen zich niet veilig."

Karakus: "De stad is veiliger geworden, maar het veiligheidsgevoel blijft nog laag. We moeten daarom oppassen met het enorm uitbreiden van instrumenten als preventief fouilleren. Die zijn goed voor de objectieve veiligheid maar slecht voor het veiligheidsgevoel."

Dominic Schrijer, de vorige PvdA-lijsttrekker in Rotterdam, vond Leefbaar Rotterdam nagenoeg gelijk aan de PVV. Geldt dat nog steeds?

Karakus: "De verpakking is mooi, maar de inhoud stinkt nog steeds. De helft van de achterban is PVV-stemmer. Daarom adviseert Wilders om Leefbaar Rotterdam te stemmen."

Eerdmans: "Ach, de PvdA is om zich heen aan het slaan. Lokalen zijn de grootste van Nederland. Wilders ziet het wantrouwen, dat zien wij ook. Maar wij zijn niet gelijk aan de PVV. Zij gaan wat verder."

Waar dan?

Eerdmans: "Een islamsticker op de deur of een koranverbod. Daar zijn wij niet voor. Bovendien hebben wij ervaren wat is om te regeren. Wij kunnen besturen." 

Karakus: "U zegt dat u opkomt voor alle Rotterdammers, maar in feite bestaat uw achterban voor een groot deel uit PVV'ers. En u zegt niet dat u tegen islamitisch onderwijs vanwege de islam, maar omdat u vindt dat het de integratie belemmert."

Eerdmans: "Wij zijn juist glashelder. Wij zijn onderweg om deze stad te vernieuwen en dat ziet u gebeuren. Dus gaat u om zich heen slaan."

Ik neem aan dat het straks moeilijk wordt om een college met PvdA en Leefbaar Rotterdam te vormen.

Karakus: "Ik ben tegen uitsluiten, maar de kans is klein."

Eerdmans: "De PvdA is een last resort. Onze kiezer wil dat niet, maar uitsluiten doe ik niet. Wij willen terug naar het college van 2002-2006 met Leefbaar, VVD en CDA. Dat wordt door vriend en vijand bestempeld als het beste college ooit. Vier jaar geleden hebben ze met zijn allen een cordon sanitaire gevormd. Dat is er nu denk ik niet meer."

Wat is ononderhandelbaar?

Karakus: "De PVV-koers van mensen uitsluiten. Ik wil dat Eerdmans daar helder over is, maar dat zal hij niet doen. Pas na 19 maart zal hij helder zijn, om beide stromingen tevreden te houden."

Eerdmans: "Wij hebben geen breekpunten maar het beperken van de instroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa is zeer belangrijk voor ons. Overigens ziet zelfs de PvdA burgemeester het probleem van de te grote instroom. Hamit Karakus lijkt de enige in Rotterdam te zijn die het niet in de gaten heeft."